Stefan Lipman ontvangt KNAW Early Career Partnership

Stefan Lipman, assistant professor bij ESHPM, heeft samen met 9 andere onderzoekers een KNAW Early Career Partnership toegekend gekregen om een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren. Hiermee kunnen zij innovatieve ideeën of methoden voor onderzoek verkennen. De onderzoekers ontvangen ieder een bedrag van € 10.000.

De volgende onderzoekers zijn geselecteerd en zullen een bijeenkomst organiseren met een KNAW Early Career Partnership.

 • Michelle Achterberg, Erasmus Universiteit Rotterdam – An interdisicplinairy perspective on developmental sensitivities in dealing with social rejection
 • Emmanuel Akwasi Adu-Ampong, Wageningen University & Research – Tourism, memory and heritage: making sense of slavery heritage in the Ghana-Suriname-Netherlands Triangle
 • Matthew Dennis, Technische Universiteit Eindhoven – Interdisciplinary approaches to reimagining digital well-being
 • Philippe van Gruisen, Universiteit Leiden – De brede welvaartseffecten van (arbeids)migratie
 • Nelleke IJssennagger - van der Pluijm, Fryske Akademy – Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning coastal and tidal areas as a cross-disciplinary research topic
 • Anahita Jamshidnejad, Technische Universiteit Delft – How can systems and control theory contribute to creating social and cognitive systems?
 • Alena Kamenshchikova, Maastricht University – Periphery at the centre: Towards new transdisciplinary approaches of cross-border infectious mobility
 • Marieke Klein, Radboud Universiteit – Mind your body!
 • Stefan Lipman, Erasmus Universiteit Rotterdam – Health's impact on well-being: the philosophy and economics of estimating welfare-relevant preferences in healthcare
 • Marie Petersmann, Universiteit van Tilburg – Law and more-than-human societies

Over de KNAW Early Career Partnerships

Met de KNAW Early Career Partnerships wil de KNAW onderzoekers aan het begin van hun carrière stimuleren om interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan of uit te bouwen om tot nieuwe inzichten te komen in fundamenteel onderzoek op alle wetenschapsdomeinen. Jaarlijks worden maximaal tien Partnerships toegekend. De KNAW Early Career Partnerships worden beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds.

Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen