Steun het faculteitsfonds ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) heeft onlangs het faculteitsfonds ESHPM in het leven geroepen. Dit is een fonds op naam bij het Erasmus Trustfonds om de groei en bloei van de faculteit te ondersteunen via schenkingen. Het fonds is nu nog bescheiden van omvang, maar het doel is dit fonds verder uit te bouwen om onderzoek, projecten en studenten van ESHPM te ondersteunen.

Het Erasmus Trustfonds, opgericht in 1913, is het steunfonds van Erasmus Universiteit Rotterdam. Het fonds draagt actief bij aan de rol die de universiteit in de maatschappij vervult door een onafhankelijke extra inkomensstroom te creëren via schenkingen. Dat ESHPM én haar alumni in het veld een belangrijke rol spelen in het oplossen van de uitdagingen van deze tijd is overduidelijk. Om dat te benadrukken is een speciaal faculteitsfonds opgericht.

ESHPM-onderzoeken

Een aantal projecten bij ESHPM is mede mogelijk gemaakt door eerdere steun vanuit het Erasmus Trustfonds. Zo ook het project Happy Moms and Babies van dr. Igna Bonfrer en dr. Judith Bom (beiden van de sectie Health Economics). In het project krijgen zwangere vrouwen in India via een app toegang tot essentiële gezondheidsinformatie om zo moeder- en kindersterfte te voorkomen. De eerste resultaten laten zien dat de app-gebruikers aanzienlijk meer kennis hebben over een betere leefstijl. Daarom komt er een uitgebreid vervolg op dit onderzoek om te kijken of er ook later nog een causaal verband is tussen het gebruik van de app en de gezondheid van moeders en hun kinderen. 

Dr. Iris Wallenburg (Health Care Governance) is samen met collega’s van Erasmus School of Social Behaviour (ESSB) betrokken bij het project Platformwerkers in de gezondheidszorg. De platforms zijn bedoeld om met artificial intelligence (AI) het werk van freelance verpleegkundigen in ziekenhuizen en zorginstellingen anders te organiseren. Wat is het effect van de inzet van deze technologie voor de dagelijkse organisatie van de zorg, voor de werkwijzen en de kwaliteit van de zorg? Wat voor gevolgen heeft de zelforganisatie van verpleegkundigen voor hun eigen inzetbaarheid en sociale zekerheid? Onderzoek naar deze platforms, moet een antwoord geven op die vragen.

Dr. Pieter Bakx (Health Economics) voert het meerjarige ESHPM-onderzoeksproject Leven met dementie aan. Bakx wil met zijn team nieuwe kennis verzamelen en verspreiden over leven met dementie. Wat zijn belangrijke kantelpunten? Wat bepaalt welke keuzes mensen met dementie en hun naasten maken? En wat is de invloed van die keuzes op hun welzijn en gezondheid? Om hier meer inzicht in te krijgen gebruiken de onderzoekers big data en survey-data. Er is speciale aandacht voor mensen die op jonge leeftijd met dementie worden geconfronteerd. De onderzoekers kijken wat dat betekent voor onder andere hun inkomen(sonzekerheid) en of er voldoende publieke vangnetten zijn voor deze groep. Het team onderzoekt ook wat de rol is die zorgprofessionals en beleidsmakers daarin voor hen kunnen spelen.

Meer weten?

Het Erasmus Trustfonds is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Hierdoor hoeft er geen schenk- of erfbelasting te worden betaald over uw schenking of uw erfenis. Wilt u meer informatie over hoe u bij kunt dragen aan de groei en bloei van de universiteit of meer specifiek het faculteitsfonds ESHPM? Neemt u dan contact op met Gwen van Loon, senior relatiemanager Major Donors en Nalatenschappen van het Erasmus Trustfonds. Zij is bereikbaar via g.vanloon@trustfonds.nl of 06-12892095.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen