Verzekeraar komt steeds vaker met goedkoper B-merk

Steeds meer zorgverzekeraars bieden naast hun reguliere polis een goedkoper ‘broertje’ aan. Deze verzekeringen verschillen inhoudelijk niet veel van het hoofdmerk, maar zijn vaak een stuk goedkoper. Het prijsverschil kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Prof.dr. Wynand van de Ven, emeritus hoogleraar Zorgverzekeringen, en prof.dr. Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg, beide verbonden aan ESHPM, geven hun visie op deze zogenoemde tweelingpolissen.

,,Het lijkt wel een nieuw gezelschapsspel voor de feestdagen”, zegt Wynand van de Ven. ,,Zoek de verschillen, en dat is niet eenvoudig.” Bij Just van CZ is er bijvoorbeeld een verschil in de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt zorg volledig vergoed, bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders kan het zijn dat een verzekerde moet bijbetalen. Bij CZ is dat 25 procent, bij Just 40 procent. Verzekerden bij Ziezo moeten digitaal met hun verzekeraar communiceren, waar verzekerden van Zilveren Kruis dat ook per telefoon of brief kunnen. Ook heeft Ziezo een beperkter aanbod van gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen en is collectiviteitskorting niet mogelijk.

Rechtvaardigen die kleine verschillen in de polis een premieverschil dat op jaarbasis kan oplopen tot 250 euro? De verschillen tussen het hoofdlabel en het vechtlabel hebben invloed op de kosten, zegt Van de Ven. ,,Maar waarschijnlijk is dat kostenverschil kleiner dan het premieverschil.” Het is volgens Van de Ven dan ook waarschijnlijk dat de zorgverzekeraar met deze tweelingpolissen gezonde verzekerden zoekt waar de verzekeraar vanwege de risicoverevening aan verdient. Het is een race to the bottom: zodra één zorgverzekeraar begint, moeten de anderen wel volgen. ,,Anders gaan alle gezonde mensen naar de concurrent en blijf jij achter met de ongezonde mensen.”

De meeste marketinginspanningen zijn gericht op financieel gunstige groepen, concludeert Marco Varkevisser. Hij onderzocht meer dan tweehonderd marketinguitingen uit het vorige overstapseizoen.                                          

Professor

Prof.dr. Marco Varkevisser

Professor

Prof.dr. Wynand van de Ven

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door Tijn Elferink en verscheen op 30 december 2021 in het AD.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen