prof.dr.
(Marco) M Varkevisser

prof.dr. (Marco) M Varkevisser
Full Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Systems and Insurance (HSI)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
varkevisser@eshpm.eur.nl
Back to overview

Profile

Prof. dr. M. (Marco) Varkevisser is hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met de structuur & financiering van gezondheidszorg in het algemeen en de juiste ordening van zorgmarkten in het bijzonder. Centraal daarbij staat de vraag welke combinatie van marktwerking en regelgeving optimaal recht doet aan de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In 2010 promoveerde hij op een proefschrift over het keuzegedrag van patiënten, concurrentie en mededingingstoezicht bij ziekenhuiszorg. In 2019 sprak hij zijn oratie uit getiteld 'Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg'. Bij het onderzoek van Varkevisser staat een goede verbinding van theorie en praktijk centraal. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met beleidsmakers, toezichthouders en zorgpartijen. Op onderwijsgebied is vermeldenswaardig dat hij in 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 en 2020 door de studenten van ESHPM is uitgeroepen tot "Docent van het jaar". In 2013, 2017 en 2018 eindigde hij bij deze verkiezing op de 2e plaats.

    • M. Varkevisser (2009). Patient Choice, Competition and Antitrust Enforcement in Dutch Hospital Markets. Rotterdam: iBMG
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2014). Economie van de gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business Education
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2012). Een economische gezonde gezondheidszorg. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2012). Den Haag: Sdu uitgevers
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2006). Gezondheidszorg. Den Haag: sdu uitgevers
    • M. Varkevisser & W. van der Schors (2020). Marktwerking en mededingingsbeleid in de zorg. In M Haan & M.P Schinkel (Eds.), Mededingingsbeleid: Preadviezen 2020 (pp. 53-60). Amsterdam: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). Gezondheidszorg. In Jaarboek Overheidsfinancien 2013. Den Haag: Wim Drees Stichting
    • L.H.H.M. Boonen, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2010). Pharmaceutical Policy in the Netherlands: from price regulation towards managed competition. In Pharmaceutical markets and Insurance Worldwide (Advances in Health Economics and Health Services Research, 22) (pp. 53). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
    • H.P. van Dalen, S.A. van der Geest, J. Swank & M. Varkevisser (2005). Europa en de prijs van solidariteit. In Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2003). Nentjes-effect prikkelt watersector. In P.J. Eijgelshoven, D. Wiersma & T. Zuidema (Eds.), Milieu tussen markt en overheid: liber amicorum prof.dr. A. Nentjes (pp. 235-253). Groningen: Stenfert Kroese
    • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (2000). Prototypes van industriebeleid tussen markt en overheid. In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 121-142). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & R.F.T. Aalbers (2000). Het drinkwater de markt op? In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 207-224). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • M. Varkevisser (2016). De overheid en marktwerking. In W. Fuijkschot, R. Versteeg, J. Verweij, C. Hilders & M. Levi (Eds.), Artsen met verstand van zaken (pp. 33-40). Utrecht: De Tijdstroom
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2013). The Netherlands. In L. Siciliani, M. Borowitz & V. Moran (Eds.), Waiting time policies in the health sector (OECD Health Policy Studies) (pp. 183/10-199/10). Paris: OECD
    • F.T. Schut & M. Varkevisser (2009). Marktordening in de gezondheidszorg. In F.T. Schut & F.F.H. Rutten (Eds.), Economie van de gezondheidszorg (pp. 247-288). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg
    • S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2005). Gezondheidszorg. In CA de Kam & AP Ros (Eds.), Jaarboek overheidsfinancien 2005 (pp. 97-121). Den Haag: Sdu
   • E. Dijkgraaf, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (Ed.). (1998). Naar een nieuwe afvalmarkt (OCFEB Papers and Proceedings, 9801). Rotterdam: OCFEB
   • M. Varkevisser (2020). Mary Guy, Competition Policy in Healthcare: Frontiers in Insurance-based and Taxation-funded Systems [Bespreking van het boek Mary Guy, Competition Policy in Healthcare: Frontiers in Insurance-based and Taxation-funded Systems (Intersentia, 2019)]. Medical Law Review, 28(2), 426-430.
    • A.F. Roos, E. van Doorslaer, O. O'Donnell, F.T. Schut & M. Varkevisser (2018). Does Price Competition Damage Healthcare Quality? (Preprints, Tinbergen Institute Discussion Papers, no 2018-040/V). Rotterdam: Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam [go to publisher's site] doi: 10.2139/ssrn.3168462
    • A.F. Roos, R. Croes, V. Shestalova, M. Varkevisser & F.T. Schut (2017). Price effects of a hospital merger: heterogeneity across health insurers, hospital products and hospital locations. (Preprints, ESHPM Working Paper Series, no 2017.01). Rotterdam: Erasmus School of Health Policy & Management
    • S.A. van der Geest, J. Rijken, F.T. Schut & M. Varkevisser (2017). Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget. (Preprints, ESHPM Onderzoeksrapporten, no 2017.02). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • E.M.H. Loozen & M. Varkevisser (2013). Economische beoordelingen in EU mededingingszaken. Bewijs- en toetsingsstandaard volgens de economische benadering. (Extern rapport, no 2013.09). : Institute of Health Policy & Management
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E.M.H. Loozen, I. Mosca & F.T. Schut (2013). Instellingsoverstijgende maatschappen: Huidige ontwikkelingen, mogelijke gevolgen en de aanpak van eventuele mededingingsproblemen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG
    • J. Swank, M. Varkevisser, H.P. van Dalen, S.A. van der Geest & B.A.M.M. Kuijpers (2003). Economische integratie in Europa - Een inventariserende literatuurstudie. (Intern rapport, Ocfeb Research Memorandum, no 0304). Rotterdam: Ocfeb
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg - De deelmarkten spoedeisende zorg en electieve zorg in dagbehandeling. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 11). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, F.T. Schut & M. Varkevisser (2003). Zorgvuldig dereguleren - Een analysekader voor de curatieve zorg. (Extern rapport, OCFEB en iBMG, no 8). Hardinxveld-Giessendam: ISO-Groep
    • R.F.T. Aalbers, E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & H.R.J. Vollebergh (2002). Welvaart en de regulering van netwerksectoren. (Extern rapport, OCFEB - Studies in Economic Policy, no 02 ME 12). Hardinxveld-Giessendam: ISO Groep
    • L.J.H. Bettendorf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Price asymmetry in the Dutch retail gasoline market. (Intern rapport, Research Memorandum, no 0205). :
    • R.H.J.M. Gradus, G.J. Hospers & M. Varkevisser (1999). Industrie- en dienstenbeleid: een nadere verdieping. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9914). :
    • E. Dijkgraaf, R.O. de Jong, E. van de Mortel, A. Nentjes, M. Varkevisser & D. Wiersma (1997). Mogelijkheden tot marktwerking in de Nederlandse watersector. (Extern rapport, Marktwerking). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • E. Dijkgraaf, J.L. de vries & M. Varkevisser (1997). Milieu en/of (?) economie. (Extern rapport, Ocfeb Papers & Proceedings, no 9701). Rotterdam: OCfEB
    • M. Varkevisser (2011). Verdeel- en toewijzingsproces Opleidingsfonds nieuwe stijl: eerste ervaringen en beleidsaanbevelingen. (Intern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
    • M. Varkevisser & F.T. Schut (2010). Ziekenhuisfusies en concurrentie in het Nederlandse zorgstelsel. (Extern rapport, SMO Publicaties 2009, no 5/6). Den Haag: SMO - Stichting Maatschappij en Onderneming
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest & F.T. Schut (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in Nederland. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, E. Maasland & F.T. Schut (2007). Naar een meer transparante opleidingsmarkt Marktprikkels in het opleidingsfonds. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus MC
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2007). Winstregulering als waarborg voor redelijke tarieven, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, E. Mendys & M. Varkevisser (2007). Quick scan prestaties drinkwaterbedrijven in Belgie, England, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Winstuitkering: winst voor de publieke belangen? (Extern rapport). Den Haag: KCOV
    • M. Varkevisser, J.B. Oostenbrink, F.T. Schut & F.F.H. Rutten (2006). Prioritering van doelmatigheidsonderzoek aangaande beslissingen over pakket- en DBC-onderhoud en aanbod, organisatie en inkoop van zorg. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus MC iBMG
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2006). Marketing van innovatieve geneesmiddelen: de voor- en nadelen, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, E. Dijkgraaf & S.A. van der Geest (2005). De maatschappelijkekosten en baten van machtigingsprocedure: de geneesmiddelen van Bijlage, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest, T. Post & M. Varkevisser (2004). Efficientie boven water, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2004). Herziening van het GVS: een maatschappelijk kosten-batenanalyse, SEOR-ECRi. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf & M. Varkevisser (2004). Kosten en baten van toezicht op de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven, OCFEB Researckh Memorandum 0404. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. Varkevisser, S.A. van der Geest, F.T. Schut & E. Dijkgraaf (2003). Gereguleerde concurrentie in de curatieve zorg. (Intern rapport). :
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers, S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2002). Afvalstromen sturen loont? IBO/MDW. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Financien
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Effecten internationaal afvalbeleid, AVR, Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E. Dijkgraaf, R.F.T. Aalbers & M. Varkevisser (2001). Afvalprijzen zonder grens, Studies in Economic Policy 4. (Extern rapport). Rotterdam: OCFEB
   • M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2000, augustus 10). Competition among social health insurers: a case study for the Netherlands, Belgium and Germany. Baltimore, 6th Annual International Symposium & Workshop of the International Society for Research in Health Care Financial Management.
   • M. Varkevisser (2019, juli 1). Markt niet zo slecht voor de zorg. Trouw
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & S.A. van der Geest (2017, oktober 31). Plannen van kabinet-Rutte III voor betaalbare zorg stellen niet gerust. Het Financieele Dagblad, pp. 9.
   • A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2016, november 11). Openbare ziekenhuisprijzen dienen consumentenbelang niet. Zorgvisie
   • M. Varkevisser, W.P.M.M. van de Ven & F.T. Schut (2015, februari 27). Nieuw plan Schippers maakt zorgstelsel beter. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, A.F. Roos, F.T. Schut & M. Varkevisser (2015, september 24). In ons aller belang is het beter te zwijgen over zorgkortingen. NRC Handelsblad
   • S.A. van der Geest & M. Varkevisser (2014, mei 8). Zorgverzekeraar bepaalt terecht de slimste zorg. Trouw
   • F.T. Schut, M. Varkevisser & W.P.M.M. van de Ven (2014, december 24). Schippers wil geen vrije markt en haar plan is goed. NRC Handelsblad
   • E. Plomp & M. Varkevisser (2013, mei 8). Politiek moet mogelijkheden voor uitkering winst bij ziekenhuizen niet onnodig beperken. Het Financieele Dagblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, oktober 24). In Friesland valt weinig te kiezen in de zorg. NRC Handelsblad
   • E.M.H. Loozen, F.T. Schut & M. Varkevisser (2011, november 5). Nadelen Friese zorgfusie onderbelicht. Leeuwarder Courant
   • M. Varkevisser (2019). Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg. Rotterdam: ESHPM / Erasmus University
 • Master Thesis HE

  Title
  Master Thesis HE
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Module Knowledge

  Title
  Module Knowledge
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Integration project

  Title
  Integration project
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Academic Development & Skills

  Title
  Academic Development & Skills
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Health Services Innovation

  Title
  Health Services Innovation
  Year
  2020
  Year level
  master

  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Master HEPL-HE 2020-2021

  Title
  Master HEPL-HE 2020-2021
  Year
  2020

  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Module Knowledge

  Title
  Module Knowledge
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Year
  2020
  Year level
  pre-master

  Year
  2020
  Year level
  pre-master

  Master Thesis HEPL

  Title
  Master Thesis HEPL
  Year
  2020
  Year level
  master

  Economics and Financing

  Title
  Economics and Financing
  Year
  2020
  Year level
  master, master, master, master

  Competition in Health Care Markets

  Title
  Competition in Health Care Markets
  Year
  2020
  Year level
  master, master, master

  Year
  2020
  Year level
  pre-master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Systems and Insurance (HSI)
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam