Minors

3 resultaten

 • Public Health: De Gezonde Grote Stad

  De minor Public Health is ontwikkeld binnen de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen en een gemeenschappelijk product van de Erasmus School of Health Policy en Management en de Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Bij de ontwikkeling van de minor is nauw samengewerkt met organisaties in de publieke gezondheid, met name met de GGD Rotterdam Rijnmond.

  Overal ter wereld neemt het aantal mensen dat in de grote steden woont toe. Deze concentratie van mensen op een relatief kleine oppervlakte brengt veel risico’s met zich mee en zorgt voor een uitvergroting van gezondheidsproblemen in grote steden. In de minor Public Health ontrafel je de oorzaken van deze problemen en leer je over de oplossingen ervan.

  Public Health is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op het behouden en verbeteren van de gezondheid van een bevolking(sgroep) door middel van collectieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan preventieve gezondheidszorg (zoals vaccinaties), sanitaire maatregelen, gezondheidsvoorlichting en sociale voorzieningen, maar ook aan beleidsmaatregelen en de organisatie van zorg. Omdat zowel de oorzaken als oplossingen meestal buiten de klassieke geneeskunde en gezondheidszorg gezocht moeten worden, vraagt dit om een gecombineerde inbreng vanuit diverse wetenschapsgebieden en actoren.

 • Recht en Gezondheidszorg (Voltijd)

  Deze Minor richt zich op de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde. Behandeld worden  onder meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim,  rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars,  aansprakelijkheid voor medische missers, het medisch tucht- en klachtrecht, medezeggenschap en toezicht in de zorg, marktwerking, rol en taak van de overheid en het zorgverzekeringsrecht. Ook de internationaalrechtelijke dimensie van gezondheidszorg komt aan bod: het recht op gezondheidszorg is immers een mensenrecht.. De onderwerpen worden behandeld binnen hun sociaaleconomische, sociaalethische en medisch-ethische context.

 • Understanding Health Behaviour

  Content

  People generally attach great importance to their health and would name it as one of the key aspects for a happy life. Nonetheless, many people do not adhere to a healthy lifestyle and therefore seem to behave in conflict with their own life goals. Smoking, physical inactivity, rejecting vaccination and screening or not adhering to physicians’ recommendations are popular examples. This raises the question as to how we can change behaviour and improve health and wellbeing. This is a question of concern to individuals, schools, companies and governments, and is the central question in this minor. The past decades have seen many different approaches as to how behaviour change can potentially be realised. Traditionally in many fields, but economics especially, individuals are seen as ‘rational decision-makers’, i.e. they know what they want, and make reasoned choices to achieve their goal of a better health and happiness. In this view, policies or interventions to promote behaviour change are only necessary when individuals are misinformed or choice is limited.