Studieadviseurs

Studieadvies

Studievoortgang en studiesucces zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Soms lukt het niet, verlies je het overzicht. Of je voelt je – om een of andere reden - onzeker of gespannen als het om je studie gaat. Een gesprek met de studieadviseur kan in zo’n geval de eerste stap zijn naar een oplossing. Hij of zij kan je helpen zaken in perspectief te plaatsen en biedt coaching op het gebied van studievaardigheden en studieplanning. Ook adviseert de studieadviseur je hoe jij het beste om kunt gaan met omstandigheden die je studie belemmeren en kan hij of zij je doorverwijzen naar andere professionals binnen Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo zijn de studieadviseurs vaak een onmisbare schakel in studiesucces!

Bekijk de ‘FAQ’ voor de meest voorkomende vragen en om een antwoord te vinden over het Bindend Studieadvies, examenregelingen, studievaardigheden etc. Je kunt ook altijd e-mailen of een afspraak maken met Studieadvies.

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur?

  • Advies met betrekking tot studieplanning en opstellen studieplan
  • Coaching op het gebied van studievaardigheden en stressmanagement
  • Begeleiding bij studeren met persoonlijke omstandigheden
  • In geval van valide en bewezen persoonlijke omstandigheden, adviseert Studieadvies de Examencommissie inzake eventuele extra herkansing, verlenging geldigheid cijfers en uitstel van het Bindend Studieadvies.
  • Doorverwijzing naar Studentendecanen, Universiteitspsychologen en andere EUR-entiteiten zoals Examencommissie.

Studieadvies Erasmus School of Health Policy & Management

Constantijn Smith

E-mailadres
studieadvies@eshpm.eur.nl
Telefoonnummer
010 4088555
Kamer
Bayle-gebouw J7-05 (voor afspraak altijd eerst melden bij de receptie op J7)

Als je contact opneemt vergeet niet je studentennummer, je opleiding en welk jaar je zit te vermelden en geef een adequate omschrijving van de inhoud van je e-mail in het onderwerp.

Afspraken kun je maken via de online planner

Merel Eeckelaer

E-mailadres
studieadvies@eshpm.eur.nl
Telefoonnummer
010 4088555
Kamer
Bayle-gebouw J7-05 (voor afspraak altijd eerst melden bij de receptie op J7)

Als je contact opneemt vergeet niet je studentennummer, je opleiding en welk jaar je zit te vermelden en geef een adequate omschrijving van de inhoud van je e-mail in het onderwerp.

Afspraken kun je maken via de online planner

Céline Bokkinga

Projectondersteuner Onderwijs en Studieadvies.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen