Studieadviseurs

Constantijn Smith & Karolien Kampstra

E-mailadres
Telefoon
010 4088555
Kamer
Bayle-gebouw J7-05 (voor afspraak altijd eerst melden bij de receptie op J7)

Als je contact opneemt vergeet niet je studentennummer, je opleiding en welk jaar je zit te vermelden en geef een adequate omschrijving van de inhoud van je e-mail in het onderwerp.

Afspraken kun je maken via de online planner

ESHPM Studieadvies

Studievoortgang en studiesucces zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Soms lukt het niet, verlies je het overzicht. Of je voelt je – om een of andere reden - onzeker of gespannen als het om je studie gaat. Een gesprek met de studieadviseur kan in zo’n geval de eerste stap zijn naar een oplossing. De studieadviseur kan je helpen zaken in perspectief te plaatsen en biedt coaching op het gebied van studievaardigheden en studieplanning. Ook adviseert ze hoe je het beste om kunt gaan met omstandigheden die je studie belemmeren en kan ze je doorverwijzen naar andere professionals binnen Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo zijn de studieadviseurs vaak een onmisbare schakel in studiesucces!

Bekijk de ‘FAQ’ voor de meest voorkomende vragen en om een antwoord te vinden over het Bindend Studieadvies, examenregelingen, overstappen etc. Met vragen kun je mailen (graag altijd je studentennummer en alle relevante informatie vermelden). Als je advies nodig hebt dan kun je beter een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur?

  • Advies met betrekking tot studieplanning en opstellen studieplan
  • Coaching op het gebied van studievaardigheden en stressmanagement
  • Begeleiding bij studeren met persoonlijke omstandigheden
  • In geval van valide en bewezen persoonlijke omstandigheden, adviseert Studieadvies de Examencommissie inzake eventuele extra herkansing, verlenging geldigheid cijfers en uitstel van het Bindend Studieadvies.
  • Doorverwijzing naar Studentendecanen, Universiteitspsychologen en andere EUR-entiteiten zoals Examencommissie.