Academische Werkplaats Verzekerde Zorg

De Academische Werkplaats Verzekerde Zorg heeft als doel om het werk van Zorginstituut Nederland (ZIN) te onderzoeken en te verbeteren, en om onderzoekers van ESHPM (met name de HCG, HE en HTA secties), Universiteit Utrecht (UIPS) en beleidsmakers van ZIN met elkaar in verbinding te brengen. Op regelmatige basis komen deelnemers aan het netwerk bijeen om samen lopende onderzoeken te bespreken, relevante onderwerpen te agenderen en nieuwe manieren te bedenken om impact te hebben op het werk van ZIN en daarbuiten. Zo biedt deze werkplaats een unieke plek voor de interactie tussen onderzoek en beleid. Hieronder kunt u verwijzingen vinden naar lopende en reeds afgelopen onderzoeksprojecten, aarzel niet om contact met ons opnemen als u dat wilt.

Lopende PhD-projecten

Voorbij armlengte afstand

Een kwalitatieve studie naar verantwoordingspraktijken van een zelfstandig bestuursorgaan in keuzes over conflicterende publieke waarden.

Overstekende mensen op een zebrapad

Veerkracht en passende zorg

Welke rol speelt het ZIN bij het sturen naar een veerkrachtig en duurzaam gezondheidssysteem tijdens crises en rampen?

Verbreding van Health Technology Assessment

Vaak gaat het om medicijnen, maar ook andere zorg uit het basispakket zou moeten worden beoordeeld.

Person putting test tube in medical device

De implementatie van Waardegedreven Zorg in Nederland

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen.

Medicines and money

Onderzoek naar de governance van innovatieve medische technologie

Toegepast wetenschappelijk onderzoek op regelgevingskwesties.

Afgeronde projecten

Het weven van noodzakelijkheid

Contextualiseringspraktijken voor het tot stand brengen van robuuste vergoedingsbesluiten, geschreven door dr. Tineke Vliek.

gekleurde patronen

Werken met onzekerheid

De rol van patiënt en zorgverlener in nieuwe datapraktijken voor verzekerde zorg.

Drie paar handen houdt een uit papier gesneden familie vast

Overige projecten

De evaluatie van nieuwe en dure geneesmiddelen

Het analyseren van de betrokkenheid van belanghebbenden bij het beoordelen van de relatieve effectiviteit en hoe de betrokken partijen deze samenwerking waarderen.

Taboe - (Te) dure medicijnen?

Ziektemodellen (prostaatkanker)

Met behulp van ziektemodellen kunnen namelijk zowel de kosten als de kwaliteit van het gehele behandeltraject van patiënten in samenhang worden beoordeeld.

Kwantificeren van gezondheidswinst van zorginterventies voor beleid

Middelen in de gezondheidszorg (zoals geld, personeel, capaciteit) zijn schaars. Het handhaven van een kwalitatief hoogstaand zorgstelsel dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen vraagt daarom om prioritering en het maken van keuzes.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen