Onderzoeksthema's

ESHPM is een multidisciplinaire organisatie die zich op onderzoeksgebied vooral bezighoudt met complexe vraagstukken in de gezondheidszorg. Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie hoofdthema’s:

Onderzoeksthema 1: Marktordening en stelselinrichting in de gezondheidszorg

In dit onderzoeksthema staat de relatie tussen de ordening en het functioneren van de gezondheidszorg op systeemniveau centraal. Vanuit een economisch, juridisch en politiek-bestuurlijk perspectief onderzoeken wij hoe zorgstelsels presteren op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid, doelmatigheid, solidariteit en toegankelijkheid. Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld de invloed van marktwerking in de zorg. Met het onderzoek binnen dit thema wil ESHPM een bijdrage leveren aan een betere inrichting van zorgstelsels, zowel in Nederland als internationaal.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM onderzoeksgroepen: Health Care Governance, Health Systems & Insurances , Health Economics, Health Technology and Assassment en Law & Health Care.

Onderzoeksthema 2: Kwaliteit en doelmatigheid in de zorg

Het onderzoek in dit thema is vooral gericht op de kwaliteit, de relatieve effectiviteit en de doelmatigheid van zorg en medische technologieën. Het voornaamste doel is het meten van kwaliteit en het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorginterventies. Dit levert inzichten op die onder meer belangrijk zijn voor een beter gefundeerd en meer patiëntgericht kwaliteitsbeleid en een doelmatiger pakketbeheer. Het onderzoek genereert daarnaast ook belangrijke informatie voor zorgverzekeraars, zorginstellingen, zorgverleners en patiënten ter ondersteuning van hun keuzegedrag in de gezondheidszorg.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM onderzoeksgroepen: Health Care Governance, Health Services Management & OrganisationHealth Economics, Health Technology and Assassment, Law & Health Care en Socio-Medical Sciences.

Onderzoeksthema 3: Management en organisatie van zorgverlening

In dit thema richt het onderzoek zich op complexe management- en organisatievraagstukken die spelen binnen zorgorganisaties en binnen netwerken van zorgorganisaties. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn kwaliteit en veiligheid, inrichting van zorgprocessen, personeel (HRM), financiën en ICT. Daarnaast richt het onderzoek binnen dit thema zich ook op de (verdere) ontwikkeling van een methodologie die de methoden en technieken van de diverse gebieden met elkaar verbindt. Met het onderzoek in dit thema beoogt ESHPM zorgorganisaties te voorzien van bruikbare inzichten en instrumenten om optimaal te kunnen functioneren in een steeds complexere omgeving.

Het onderzoek in dit thema wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de ESHPM onderzoeksgroepen: Health Care Governance, Health Services Management & Organisation.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen