Onderzoek naar de governance van innovatieve medische technologie

Looptijd: 2021-2025
Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland

Projectbeschrijving

Het Zorginstituut Nederland heeft een structurele academische samenwerking met de Erasmus School of Health, Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze samenwerking streven de deelnemende partijen naar toegepast wetenschappelijk onderzoek op regelgevingskwesties, vanuit het standpunt van ‘evidence-based policymaking’. Als onderdeel van deze samenwerking is in 2021 een promotietraject gestart over de governance van medische technologie. De ontwikkeling en implementatie van innovatieve medische technologie heeft gevolgen voor de governance van de gezondheidszorg. De huidige vormen van beleid en regelgeving zijn daarbij mogelijk niet voldoende om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de innovatieve medische technologieën in de gezondheidszorg te garanderen. Dit PhD onderzoek heeft tot doel te onderzoeken hoe innovatieve medische technologie wordt bestuurd en wat daarbij de rol is van het Zorginstituut.

De eerste casestudy van dit onderzoek volgde de ‘International Horizon Scanning Initiative Medical Devices Working Group’ (IHSI MDWG), bij de opzet van hun internationale horizonscantool voor medische hulpmiddelen. In het artikel over deze casestudy gebruiken we het analytisch kader van ‘anticipatory governance’ om te laten zien hoe specifieke ideologieën over de toekomst ontstaan in samenwerkingspraktijken op het gebied van beleid voor medische technologie en wat daarvan de implicaties zijn. In het artikel stellen we dat een (extra) focus op betrokkenheid tussen de verschillende belanghebbenden in beleid voor medische technologie, en integratie van de verscheidenheid aan perspectieven die zij meebrengen, kan bijdragen aan een meer holistische en reflexieve governance van medische technologie.

In onze volgende studies onderzoeken we de rol van HTA-beoordeling van medische technologie, hoe deze rol is veranderd in de afgelopen jaren, en hoe verschillende belanghebbenden deze rol zien. Daarnaast volgen we het beleidstraject van een specifieke medische technologie. Ten slotte zullen de inzichten uit de verschillende studies leiden tot een beleidsinstrument voor de governance van medische technologieën dat zal worden toegepast in een actieonderzoek samen met Zorginstituut Nederland.

Team

Renee Michels (promovendus), dr. Bert de Graaff, dr. Payam Abrishami, prof.dr. Diana Delnoij

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen