Als je het ons vraagt

Co-creatie van de zorgrelatie

Storytelling helpt zorgverleners, cliënten en naasten ervaringen met de zorgrelatie te delen. Co-design faciliteert kwaliteitsverbetering op basis van die ervaringen. De tool ‘Als je het ons vraagt’ brengt storytelling en co-design samen door reflectie op dilemma’s in de zorgrelatie die gepaard gaan met eigen regie mogelijk te maken en op basis daarvan de kwaliteit van zorg te verbeteren. ‘Als je het ons vraagt’ is ontwikkeld voor de woonzorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en voor de thuiszorg voor ouderen.

Eigen regie van cliënten is een belangrijke waarde in de langdurige zorg. Andere waarden zoals het voorkomen van risico’s zijn dat echter ook. Deze waarden gaan niet altijd samen en maken de zorgrelatie complex. In praktijksituaties is wat goede zorg is in zulke gevallen onduidelijk. Bovendien kunnen cliënten, naasten en zorgverleners hierover van mening verschillen

De tool ‘Als je het ons vraagt’, is erop gericht deze dilemma’s bespreekbaar te maken en te werken aan kwaliteitsverbetering. De tool bestaat uit films, op grond van kwalitatief vooronderzoek ontwikkeld, welke de dilemma’s verbeelden vanuit het perspectief van cliënten, naasten en zorgverleners. De films worden ingezet om het gesprek over de dilemma’s op gang te brengen. In groepsgesprekken verwoorden cliënten, verwanten en professionals een aantal prioriteiten voor kwaliteitsverbetering. Daarna gaan zij samen oplossingen ontwikkelen en in de praktijk brengen. Zo helpt ‘Als je het ons vraagt’ om samen de kwaliteit van de woonzorg en de thuiszorg te verbeteren.

Publicatie

Een wetenschappelijk artikel over de  ‘Als je het ons vraagt’-methode is verschenen in het blad ‘Health Expectations’.

In dit artikel beschrijven we hoe we ‘Als je het ons vraagt’ hebben ontwikkeld. Meer weten over deze mooie methode om gezamenlijk met cliënten, naasten en professionals de zorg te verbeteren? Lees dan hier het artikel.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen