Onderzoek

De tool ‘Als je het ons vraagt’ is ontwikkeld binnen het proefschrift van Marjolijn Heerings. Roland Bal, Hester van de Bovenkamp en Mieke Cardol begeleiden dit PhD traject. Marjolijn deed etnografisch onderzoek bij twee woonteams van Pameijer en bij een thuiszorgteam van Laurens. Mariëlle van Esch ondersteunde bij de groepsgesprekken en dacht mee over het ontwikkelen van de tool. Pameijer en Laurens namen deel aan het participatieve actieonderzoek waarmee de tool ‘Als je het ons vraagt’ is ontwikkeld. ZonMw financierde het project als onderdeel van het programma ‘Ondersteuning Zorginstituut’. Op deze pagina kunt u artikelen die gepubliceerd zijn downloaden en vind u presentaties over het project. Wanneer het proefschrift is voltooit kunt u het op deze pagina downloaden.

Om inzicht te krijgen in de spanningen in de zorgrelatie is eerst een literatuur review gedaan. Deze is verder verdiept in interviews met cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers, naasten, managers en beleidsmedewerkers. Ook liep Marjolijn een aantal keren mee bij deze teams, organiseerde ze groepsgesprekken en fotovoice workshops. Quotes uit deze data werden samengebracht in vignettes waarin spanningen rondom de waarden eigen regie, zelfredzaamheid en participatie centraal stonden. In bijeenkomsten met beleidsmedewerkers van Pameijer en Laurens werden deze vignettes verder verfijnt. Deze vignettes vormden de basis voor groepsgesprekken met cliënten medewerkers en verwanten om de spanningen verder uit te diepen en de vignettes aan te scherpen.

Theater Babel Rotterdam werkte samen met tekstschrijver Erik Ward-Geerlings aan monologen op basis van deze vignettes. Marjolijn bewaakte hierbij de relatie tussen de monologen en het etnografisch onderzoek. Acteurs van theater Babel speelden de monologen op camera. Zo werden 42 films ontwikkeld die reflectie op de zorg stimuleren.

Het maken van de films is een eerste stap in het ontwikkelen van de tool ‘Als je het ons vraagt’. Middels participatief actieonderzoek werd een bestaand instrument: de Experience Based Co-Design methode aangepast aan de woon- en thuiszorg. Andere belangrijke aanpassingen zijn het toegankelijk maken van de gespreksgroepen voor cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking. en het inzetten van ervaringsdeskundige als co-facilitator en als proxy in de groepsgesprekken om ervaringen in te brengen van mensen met een psychische kwetsbaarheid voor wie de groepsgesprekken nog ontoegankelijk zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen