Video playlist

De 42 films geven inzicht in ervaringen van cliënten, medewerkers en verwanten met woonzorg en thuiszorg. Ze zijn gebaseerd op etnografisch onderzoek. Tekstschrijver Erik-Ward Geerlings heeft quotes uit interviews omgeschreven tot theatrale monologen. Acteurs van theater Babel Rotterdam spelen deze monologen en werden geregisseerd door Paul Röttger. De films geven aanleiding om op eigen ervaringen met zorg te reflecteren

Tijdens het etnografisch onderzoek bleek dat er veel overlap is tussen de ervaringen met woonzorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een verstandelijke beperking. In de films maken we daarom geen onderscheid. De films over thuiszorg voor ouderen hebben wel een eigen playlist.

Ervaringen in de woonzorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of met een verstandelijke beperking:

Ervaringen in de thuiszorg en wijkverpleging ouderen:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen