Business modellen voor big data

Schaalbare business modellen door heel Europa

Vanwege de verschillen in nationale wettelijke kaders, attitudes ten opzichte van big data en privacy en de wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd, vormt het opschalen van Big data projecten in de gezondheidszorg door heel Europa een grote uitdaging.

ESHPM bekijkt binnen het BigMedilytics project wat de mogelijkheden tot opschaling van de ontwikkelde Big data technologieën binnen Europa zijn. Allereerst worden tools ontwikkeld waarmee nieuwe business modellen in de zorg ontwikkeld kunnen worden. Op basis hiervan worden business modellen voor twaalf verschillende pilots ontwikkeld. Deze modellen worden geëvalueerd waarna business modellen voor succesvolle disseminatie van data-gestuurde zorg worden ontwikkeld voor opschaling van de pilots naar andere ziektebeelden, andere populaties, en andere landen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen