Data visualisatie op een kwaliteitsdashboard

In én door ziekenhuizen wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld, getoond en verspreid door dashboards. Dashboards vervullen een rol in het monitoren, signaleren van afwijkingen, afleggen van verantwoording, vergelijking (benchmarking) en sturen op verbetering van de kwaliteit. In een onderzoekslijn die liep van 2015 tot en met 2018 werkte dr. Anne Marie Weggelaar MCM  en prof. dr. Martine de Bruijne van het VUmc  samen aan het verkrijgen van inzicht in het Sturen op Kwaliteit. Diverse projecten werden gefinancierd door het Citrien Fonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

In 2014 startte een onderzoek om uit te zoeken hoe de governance structuur van ziekenhuizen op het gebied van kwaliteit in elkaar zit. Belangrijke vraag was wie met welke informatie de kwaliteit van zorg monitort. In een rapportage, publicatie in Boardroom zorg en bijbehorende Peck Kucha deelden we de opgedane inzichten.

Pecha Kucha: dashboard onderzoek

Pechakucha presentatie: dashboard onderzoek

In een vervolgonderzoek in 2016 inventariseerden we hoe ziekenhuizen (N=12) dashboards ontwikkelen en welke informatie zij op hun dashboard zetten. Ook keken we welke technische en sociale structuren behulp zijn bij het werken met een dashboard. Een handreiking met praktische lessen  en goede voorbeelden was het resultaat. Daarnaast deelden we de inzichten via artikelen in Boardroom Zorg  en Kwaliteit in Zorg. In BMJ Quality and Safety publiceerden we een gratis te downloaden wetenschappelijk artikel.

In 2018 deden we vervolgonderzoek naar de visualisatie van ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren. Door een literatuur review naar de visuele vormgeving van dashboards konden we design rules opstellen. Design experts maakten diverse visuele ontwerpen van dashboards die zorgprofessionals, managers/beleidsmedewerkers kwaliteit en topmanagement toetsten. Dit onderzoek leidde tot een handleiding  voor actiegerichte visualisatie van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen. Maaike Zweers van het online kennisplatform over waardegedreven zorg Qruxx schreef op basis van dit onderzoek 10 geleerde lessen.

ZonMw logo

Wilt u meer weten over de onderzoeken naar visualisatie van een dashboard of wellicht actieonderzoek (laten) doen naar data visualisatie of de invoering van een dashboard voor uw organisatie?

Neemt u hierover contact op met Anne Marie Weggelaar:
T: 06-29010283
E: weggelaar@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen