Over het project

Een nieuwe vorm van toezicht

In Nederland hebben we verschillende inspecties die toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteunende diensten (bijvoorbeeld JGJ, iSZW en IGJ). Meestal kijken deze organisaties naar één aspect van de dienstverlening, bijvoorbeeld de kwaliteit en veiligheid van de zorg, of de kwaliteit van woningen. Sommige groepen in de samenleving hebben echter met verschillende diensten te maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie die thuis wonen. Hier is zorg uiteraard van belang, maar ook de woning en mogelijke aanpassingen die daaraan moeten worden gedaan. En als een partner werk moet opgeven om te zorgen, komen ook financiële kwesties aan bod. In dit project willen we onderzoeken hoe toezichthouders in kunnen spelen op de diversiteit aan diensten waar mensen mee te maken krijgen. Dat doen we door hun verhalen centraal te stellen, en met betrokken organisaties in gesprek te gaan hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. We onderzoeken ook hoe toezichthouders hier aan bij kunnen dragen door bestaande kaders los te laten. Het einddoel van het project is een nieuwe vorm van toezicht te organiseren die, rekening houdend met de complexe praktijk, beantwoordt aan de behoeften van specifieke groepen mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Narratieve benaderingen toegelicht

Op basis van verhalen

Om nieuwe vormen van toezicht te ontwikkelen die aansluiten bij de veranderingen binnen de zorg en andere publieke diensten willen we kijken naar verhalende methoden. Deze methoden worden ook wel narratieve methoden genoemd. In deze methoden wordt de gebruiker gevraagd hun verhaal te delen met speciale aandacht voor hun ervaringen en belevingen met de gebruikte diensten. Hoe het netwerk van organisaties omgaat met deze informatie en hoe zij dit omzet in kwaliteitsverbeteringen van de diensten is belangrijk in het toezien op de kwaliteit van deze diensten. Hoe deze verhalende methoden hierin een rol kunnen spelen, willen wij binnen dit project onderzoeken. Dit doen wij samen met de mensen die gebruik maken van de diensten, degenen die de diensten leveren (bestuurders, managers, professionals) en de inspecteurs die toezien op de kwaliteit en veiligheid ervan.

Voorbeelden van verhalende methoden zijn: ‘Beelden van Kwaliteit’, ‘Als je het ons vraagt’, ‘Ruimte voor zorg’, ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’, ‘De Presentiemethode’ en ‘Leefplezierplan voor de zorg’. Mocht je meer willen weten hoe deze methoden werken, neem dan vooral een kijkje op hun websites!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen