Downloads

Onderzoeksagenda
In deze interactieve infographic gaan we in op huidige en toekomstige uitdagingen voor onderzoek naar informele zorg. We gaan in vogelvlucht langs de vijf belangrijke thema’s op onze onderzoeksagenda.

White paper
Het onderzoek van ESHPM heeft al veel inzichten opgeleverd over informele zorg en ondersteuning. In deze white paper bespreken we uitgebreid wat we al weten en wat de vragen voor de toekomst zijn.