Downloads

Inzet vrijwilligers bij de reclassering

De rol die vrijwilligers kunnen spelen bij de re-integratie van reclasseringscliënten krijgt steeds meer aandacht. Hoe vrijwilligers ingezet worden en wat dit van organisaties, professionals en vrijwilligers vraagt, is in opdracht van 3RO onderzocht door onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De bevindingen staan beschreven in het rapport ‘Vrijwillige inzet bij reclassering’. Daarnaast is er een infographic met een samenvatting van de kernpunten.

Onderzoeksagenda informele zorg en ondersteuning

In deze interactieve infographic gaan we in op huidige en toekomstige uitdagingen voor onderzoek naar informele zorg. We gaan in vogelvlucht langs de vijf belangrijke thema’s op onze onderzoeksagenda.

White paper informele zorg en ondersteuning

Het onderzoek van ESHPM heeft al veel inzichten opgeleverd over informele zorg en ondersteuning. In deze white paper bespreken we uitgebreid wat we al weten en wat de vragen voor de toekomst zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen