Samenspel tussen formeel en informeel

Wat levert ons onderzoek op?

Om volledig inzicht te krijgen in veranderende verhoudingen tussen formele en informele zorgverleners, is het belangrijk om het gehele zorgnetwerk (inclusief buren en vrijwilligers) in kaart te brengen. Wie doet wat? Hoe overlappen verschillende rollen? En wat zijn de gevolgen van vervagende grenzen? Deze inzichten helpen om de grote en gevarieerde groep informele zorgverleners en beroepskrachten te ondersteunen in hun nieuwe rol.

Ons onderzoek biedt inzicht in:

  • De variëteit in taken en verantwoordelijkheden van informele zorgverleners.
  • De onderscheidende waarde van verschillende betrokkenen binnen het zorgnetwerk.
  • Manieren waarop beroepskrachten de informele zorg en ondersteuning kunnen versterken.
  • Randvoorwaarden voor een succesvol samenspel tussen iedereen in het zorgnetwerk.


Kernpublicaties:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen