Regionale Oncologienetwerken

Zorg wordt steeds vaker georganiseerd in netwerken rondom patiënten.  In netwerken wordt gecoördineerd samengewerkt tussen zorgverleners om de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren.

Organisatie van de zorg in netwerken vraagt om passende vormen van financiering. De traditionele manier van betalen bevat een impliciete prikkel om de patiënt binnen de schotten van de eigen organisatie te houden, ook al is de patiënt elders beter af. Zo wordt fragmentatie in de zorg in stand gehouden. Momenteel wordt in binnen- en buitenland volop geëxperimenteerd met alternatieve vormen, zoals gebundelde betalingen en shared savings. Zulke financieringsvormen zijn complex, maar onderzoek wijst uit dat ze betere voorwaarden kunnen creëren voor waardevolle, patiëntgerichte zorg.

De Erasmus School of Health Policy & Management doet onderzoek naar de financiering en contractering van oncologische zorgnetwerken in het kader van het project Regionale Oncologienetwerken. Gedurende dit project wordt samen met stakeholders – zoals de NZa, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – een experimenteel netwerkcontract getest.