Seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Een persoon wordt lastiggevallen

Er is in de maatschappij veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk aan voorbeelden uit de sport- en televisiewereld. Ook in de zorg speelt het. En de impact van dit gedrag op patiënten en cliënten kan enorm zijn. Toch is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. 

Naast het feit dat seksueel gedrag grensoverschrijdend kan zijn, is seksualiteit en seksuele gezondheid voor patiënten en cliënten ook belangrijk. Seksualiteit heeft bij iedereen, en dus ook bij zorgontvangers, een plek in het leven. Met name bij kwetsbare groepen is het belangrijk dat zij daarin goed begeleid en ondersteund worden. Hier ligt een belangrijke taak voor zorgverleners en de organisaties waarin zij werkzaam zijn.

vrijende mensen op een bed

Op deze webpagina vind je de uitkomsten van onderzoek naar seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Het betreft het e-book ‘In gesprek over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag’ en verschillende wetenschappelijke artikelen. De uitkomsten komen voor een groot deel uit een onderzoek binnen de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor andere sectoren zijn de bevindingen relevant.

De illustraties op de webpagina's komen uit het e-book ‘In gesprek over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag’ en zijn vormgegeven door Roxane van Beek.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen