Publicaties seksueel overschrijdend gedrag

Collega beschadigen door negeren of voor gek te zetten

Naast het Nederlandstalige e-book zijn er verschillende Engelstalige wetenschappelijke artikelen over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag geschreven:

Combining rules and dialogue (Kröger et al 2022)

Interview studie over seksualiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in GZ en GGZ-instellingen. De resultaten van deze studie laten zien dat het stellen van geschikte regels en procedures belangrijk is. Minstens zo belangrijk is het faciliteren van de dialoog over positieve aspecten van seksualiteit en intimiteit, evenals over grenzen en ongewenst gedrag.

Link (open access): https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00786-9

Experiences with sexuality and sexual boundary violations in healthcare organizations (Projectgroep, in ontwikkeling)

Focusgroep studie met zorgverleners en managers over hun ervaringen met het omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag en de rol van de organisatie daarin.

Medewerker bang voor klacht

How the interplay between violations, retributive, and restorative responses affects teams (Van Baarle et al 2023)

Case study onderzoek over de complexe nasleep van seksuele grensoverschrijdingen en de gevolgen voor een team van zorgverleners en te leren lessen van incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alleen een retributieve of straffende reactie vanuit de organisatie kan een negatieve impact hebben op het vertrouwen in teams en het vervolgens ingewikkelder maken om het thema seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag met elkaar te bespreken. 

Link (open access): https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-023-05408-x

Sexual abuse of people with intellectual disabilities (Amelink et al 2021)

Beschrijvende analyse van meldingen van zorginstellingen bij de IGJ over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen personen met een verstandelijke beperking.

Link (open access): https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e053317

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen