Strategie 2020-2024

Erasmusbrug

“Embedded in an academic environment, ESHPM’s core values are quality, development, integrity and transparency. These core values guide the behaviour and attitudes of our employees and students”

Dit strategiedocument schetst de richting van ESHPM voor de komende vijf jaar. Hier presenteren we onze langetermijndoelstellingen voor onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en onze werkomgeving.

Samen met deze langetermijndoelstellingen vormen de genoemde actiepunten een leidraad voor de acties die we willen ondernemen. Onze (jaarlijkse) implementatieplannen zullen ons naar de volgende stap brengen, concrete acties verder definiëren en deze vertalen naar specifieke (meetbare) doelen.

  • Lees meer over onze strategie.

    (Dit strategiedocument is alleen in het Engels beschikbaar)

    Strategy ESHPM Leading & Connecting

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen