Symposium Vennootschappelijk belang

Datum
dinsdag 12 nov 2019, 14:30 - 17:30
Type
Symposium
Locatie

Loyens & Loeff Amsterdam, Fred Roeskestraat 100, 1076 ED

Voeg toe aan agenda
Foto Campus Woudestein

Sinds het verschijnen van de oratie van Sjef Maeijer over het vennootschappelijk belang, is dit onderwerp met grote regelmaat onderwerp van studie en discussie geweest. Allerhande theorieën zijn ontwikkeld en in die theoretisering blijkt ragfijn te worden geredeneerd. Deze theorieën hebben krachtig bijgedragen aan de rechtsvorming in Nederland, ook op het terrein van rechtspraak en wetgeving.

Vanuit Erasmus School of Law hebben mr. Bastiaan Kemp, mr. Harold Koster en prof. mr. Kid Schwarz een bundel opgezet rondom dit interessant onderwerpen. Tijdens het symposium zal deze bundel worden gepresenteerd en wordt door een aantal auteurs in vijf voordrachten vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het vennootschappelijk belang.

Programma

14.30

Ontvangst en registratie

15.00

Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Kid Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

15.15

Enige ideeën over vennootschappelijk belang in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk
Frans Overkleeft, Partner bij NautaDutilh

15.35

Het vennootschappelijk belang en de stakeholders
Harold Koster, Associate Professor Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

16.55

In the money of out of the money; tussen vennootschappelijk belang en het belang van gezamenlijke crediteuren
Mijke Sinninghe Damsté, Partner bij Loyens & Loeff

16.15

Pauze

16.35

Het vennootschappelijk belang in concernverband: over strategiebepaling en autonomie bij verbonden vennootschappen
Mieke Olaerts, Hoogleraar Nationaal en rechtsvergelijkend Ondernemingsrecht en Elverding-Leerstoelhouder Maastricht University en Of Counsel bij DVDW Advocaten

16.55

Aandeelhouders, eigen belang en het vennootschappelijk belang: over de schijn van vrijheid en werkelijke grenzen
Bastiaan Kemp, Advocaat bij Loyens & Loeff en Assistant Professor Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law en Maastricht University.

17.15

Uitreiking eerste exemplaar bundel aan Gijs Makkink
Kid Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law

17.20

Borrel

19.00

Einde

Sprekers

 • Frans Overkleeft
  De vraag waartoe een onderneming op aarde is speelt uiteraard niet alleen in Nederland. Ook in de ons omringende landen zijn door de jaren heen interessante gedachten ontwikkeld over vergelijkbare concepten als het vennootschappelijk belang. Frans Overkleeft geeft een schets van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op dit vlak in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk.

 • Harold Koster
  Het vennootschappelijk belang is dat ook voor aandeelhouders relevant? En hoe zit dat met de andere stakeholders? Zouden die ook op dat terrein een rol (moeten) hebben? Harold Koster zal hieraan in zijn bijdrage aandacht besteden.

 • Mijke Sinninghe Damsté
  Waar in het insolventierecht veelal wordt gedacht vanuit de economische realiteit is dit in het vennootschapsrecht veel minder gebruikelijk. Mijke Sinninghe Damsté zal in haar bijdrage de (rechts)economische benaderingswijze uit het insolventierecht gebruiken in een poging om een nieuwe, frisse blik te genereren op het denken over het vennootschappelijk belang en de belangen van de gezamenlijke crediteuren. Hierbij speelt de vraag of aandeelhouders ‘in’ of ‘out of the money’ zijn een belangrijke rol.

 • Mieke Olaerts
  In concernverhoudingen speelt naast het belang van de vennootschap ook het concernbelang een rol. De aanwezigheid van beide grootheden is van invloed op zowel de wijze waarop de concernleiding haar rol vervult als op de taakvervulling door de bestuurders van  dochtervennootschappen. Mieke Olaerts zal in haar bijdrage ingaan op de vraag hoe met dit delicate evenwicht kan worden omgegaan, wat de gevolgen zijn voor de strategiebepaling en de autonomie van het bestuur.

 • Bastiaan Kemp
  De heersende opvatting is dat aandeelhouders hun eigen belang mogen behartigen en dat bestuurders het vennootschappelijk belang moeten behartigen. Bastiaan zal ingaan op dit spanningsveld en de vraag of aandeelhouders nog daadwerkelijk de ruimte hebben hun eigen belang te behartigen. Hij zal betogen dat die ruimte in de praktijk sterk beperkt is.   

Doelgroep

Een ieder die geïnteresseerd is in ontwikkelingen rondom het vennootschappelijk belang. Hierbij wordt gedacht aan academici en professionals uit de praktijk, zoals advocaten, bedrijfsjuridisch adviseurs, rechters en beleidsjuristen. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden, zoals studenten, van harte welkom.

Informatie en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen