Erasmus Colleges

Wat is Erasmus Colleges?

Erasmus Colleges is contractonderwijs dat u de mogelijkheid biedt één of meer losse vakken te volgen zonder dat u zich voor een bachelor- of masteropleiding inschrijft. U volgt een vak via het regulier onderwijs en u sluit dat samen met de reguliere studenten af met een tentamen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

Voor wie is Erasmus Colleges?

Erasmus Colleges is de ideale mogelijkheid om kennis te maken met onze bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht, of met één van onze masteropleidingen. Bovendien is het voor professionals uit de beroepspraktijk zeer geschikt om hun juridische kennis aan te vullen en op te frissen.

Behaalde vakken inbrengen

Als u van plan bent in de toekomst een ESL bachelor- of masteropleiding te gaan volgen, kunt u vakken die u via Erasmus Colleges hebt behaald inbrengen in de opleiding. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: (1) u kunt tot een bepaald maximum aan EC vakken inbrengen en (2) de geldigheidsduur van de behaalde vakken mag niet zijn verstreken. U kunt maximaal 60 EC aan vakken inbrengen in een bacheloropleiding, Van deze 60 EC mogen maximaal 21 EC aan eerstejaars vakken worden ingebracht. In een masteropleiding kunt u maximaal 15 EC inbrengen. Een verzoek tot inbreng van vakken kunt u richten aan de examencommissie zodra u staat ingeschreven voor de opleiding waarin u de vakken wilt inbrengen. De geldigheidsduur van vakken vindt u in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van de opleiding waarvan het vak deel uitmaakt.

Inrichting van het onderwijs

U kunt vakken uit de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht of uit de masteropleidingen volgen. De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht duren drie jaar. Een studiejaar bestaat uit acht blokken van vijf weken. De vakken volgt u op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De masteropleidingen duren een jaar. Een studiejaar bestaat uit vijf blokken van zeven weken. De vakken worden overdag op verschillende dagen van de week aangeboden.

Literatuur

U dient zelf de (hardcopy) literatuur voor een vak aan te schaffen. De opgave van de literatuur voor een bachelorvak ontvangt u van ons nadat u via Erasmus Colleges voor een vak bent ingeschreven. De opgave van de literatuur voor een mastervak vindt u onder de vakcode van dat vak. 

Tentamens en Herkansingen

Aan het eind van elk blok wordt een vak getentamineerd. Bij sommige vakken zijn er tijdens het blok al deeltentamens afgenomen. In de zomer heeft u de mogelijkheid tentamens te herkansen. Bij Erasmus Colleges heeft u in principe per vak één mogelijkheid op een herkansing. De eerste twee vakken uit het eerste bachelorjaar worden in januari herkanst. Voor de vakken van het vrijdagmiddagonderwijs hoeft u zich niet voor tentamens in te schrijven (wel voor hertentamens). Voor de mastervakken meldt u zich via Osiris aan.

Certificaat

Als u een voldoende voor een vak hebt behaald, sturen wij u een door de voorzitter van de examencommissie ondertekend certificaat per post toe. U hoeft een certificaat dus niet zelf aan te vragen.

Het vakkenaanbod

Het vakkenaanbod van de bacheloropleidingen vindt u hier. Het vakkenaanbod voor de masteropleidingen vindt u hier. U kunt zich inschrijven via het formulier op deze pagina (zie onder inschrijven).

Toelatingscriteria

1. Een student mag zich één keer via Erasmus Colleges voor eenzelfde vak inschrijven. 2. Een student mag zich in het jaar dat hij/zij regulier onderwijs volgt, of heeft gevolgd, alleen met toestemming van de coördinator Erasmus Colleges (zie onderaan) voor een vak inschrijven. 3. Een student mag per studiejaar maximaal drie vakken via Erasmus Colleges volgen.

Eerstejaars bachelorvakken: Een behaald vwo-diploma. Als u geen juridische achtergrond hebt, dient u eerst het vak Inleiding Rechtswetenschap te  behalen alvorens u zich voor andere eerstejaars bachelorvakken kunt aanmelden. Studenten die van Erasmus School of Law een negatief BSA hebben ontvangen, kunnen zich gedurende drie jaar niet aanmelden.

Tweede- en derdejaars bachelorvakken: Een afgeronde hbo-Recht of universitaire opleiding met een juridische component. Andere afgeronde universitaire of hbo-opleidingen geven toegang als de student beschikt over voor het vak relevante juridische werkervaring.

Mastervakken: Een afgeronde universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Criminologie. In sommige gevallen voldoet een hbo-bacheloropleiding Rechten met relevante werkervaring. De opleiding kan een aanmelding die inhoudelijk voldoet alsnog weigeren omdat de maximum deelname aan het vak is bereikt.  

Cursusgeld

Cursusgeld collegejaar 2023-2024:

Erasmus CollegeKostenAlumni Erasmus School of Law
Bachelorvak 7 EC700 euro (100 euro per EC) 630 euro (90 euro per EC)
Mastervak 5 EC650 euro (130 euro per EC)600 euro (120 euro per EC)
Mastervak 7,5 EC975 euro (130 euro per EC)900 euro (120 euro per EC)
Mastervak 10 EC1300 euro (130 euro per EC)1200 euro (120 euro per EC)

Het cursusgeld is inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing (binnen hetzelfde studiejaar). De cursusgelden zijn exclusief de kosten voor verplichte en aanbevolen literatuur. Als cursist kunt u gebruik maken van universitaire studiefaciliteiten zoals de bibliotheek. 

Inschrijven

Door middel van het onderstaande aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor één of meer vakken van Erasmus Colleges 2023-2024. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke opleiding u hebt gevolgd en - indien van toepassing ­­­- welke juridische kennis u hebt verkregen via een opleiding en/of werkervaring. Als u eerder ingeschreven heeft gestaan voor enig onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dient u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier door het invullen van uw examen-/studentnummer. Na ontvangst van uw aanmelding zal aan de hand van uw opleiding en werkervaring worden bepaald of u voldoet aan de toelatingscriteria. Bij de mastervakken kan het bovendien voorkomen dat door deelname van keuzevakkers het maximum aantal deelnemers is bereikt en er daarom geen plaats is voor een student van buiten de reguliere opleidingen. U ontvangt binnen tien dagen per e-mail nader bericht over de toelating tot het vak. Tegen een negatieve beslissing is geen beroep mogelijk.

Deadline inschrijven

U kunt zich tot drie weken voor aanvang van een vak via het aanmeldingsformulier op deze webpagina aanmelden. Het verdient aanbeveling dat u zich vroegtijdig inschrijft en dat u op tijd voor de betaling zorgdraagt. Deelname aan de colleges en tentamens is namelijk alléén mogelijk als u bent ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen Erasmus Colleges 2023-2024 is 15 mei 2024.

 

Wijze van betaling

Nadat uw aanmelding akkoord is bevonden, ontvangt u per-email een bevestiging met het verzoek het verschuldigde cursusbedrag te voldoen via de daarin opgenomen iDEAL betaallink. U kunt alleen via deze link en niet op basis van een factuur betalen. Nadat het bedrag is ontvangen, wordt u voor het vak ingeschreven. U gebruikt hiervoor een digitale collegekaart.

Contact

Voor specifieke informatie of advies met betrekking tot Erasmus Colleges kunt u contact opnemen met:

Dhr. dr. E.W.R. van Roon (Coördinator Erasmus Colleges):
Telefoon: +31 10-408 18 58
E-mail: erasmuscolleges@law.eur.nl

Aanmeldingsformulier:

Persoonlijke gegevens


Adresgegevens

Voorkeuren


Vereiste documenten

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.

Erasmus School of Law gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het contactproces. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen