Het bestuur

Het algemeen bestuur en beheer van Erasmus School of Law ligt in handen van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en formuleren van de algemene facultaire ontwikkelingsrichting en de hieruit voortvloeiende kaders voor onderwijs, onderzoek, bestuur en beheer.

Samenstelling

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen