Pre-masteropleidingen 2020-2021

*Let op! Door de maatregelen omtrent het Coronavirus zijn de instroomeisen voor het academisch jaar 2020-2021 gewijzigd, lees hier.*

Erasmus School of Law biedt in het kader van het vrijdagmiddagonderwijs drie pre-masteropleidingen aan:

1. De pre-master ESL Algemeen: bestemd voor gemotiveerde en afgestudeerde hbo-bachelorstudenten Rechten die hun opleiding aan een universiteit willen vervolgen. Na afronding van deze pre-master heeft een student toegang tot een groot aantal masteropleidingen van Erasmus School of Law.

2. De pre-master Financieel Recht: speciaal in het leven geroepen voor afgestudeerde hbo-studenten MER (Management, Economie en Rechten) of Bedrijfseconomie die na afronding de masteropleiding Financieel Recht gaan volgen.

3. De pre-master Recht van de Gezondheidszorg: een pre-master voor afgestudeerde studenten met een wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde die na afronding toegang krijgen tot de master Recht van de Gezondheidszorg,

 • Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-Rechten. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 22 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

  Studenten die de premaster ESL Algemeen met civiel effect volgen, moeten minimaal 60 EC op WO-bachelor-niveau halen. Het programma van deze premaster kent echter 56 ECTS en daarmee is er 4 EC te kort in het reguliere programma. Het tekort aan EC dient te worden aangevuld op een van de twee volgende manieren:

  1. Studenten volgen een aanvullend vak. Voor het volgen van een aantal masters is het behalen van een vooraf geselecteerd aanvullend vak al een vereiste.
  2. Voor de studenten die wel het civiel effect willen halen, maar geen aanvullend vak zoals onder optie 1 is beschreven, zal er een vaardighedenvak worden vormgegeven: Juridisch-Academische Vaardigheden voor premasterstudenten. Dit vak kent een studiebelasting van 4 EC en zal bestaan uit digitale oefenmodules en het schrijven van een juridisch stuk (inhoud en vorm nader te bepalen).

  Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure.

 • Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-MER (management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 22 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

  Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure.

   1. Verbintenissenrecht (7 EC)
   2. Goederen-en Insolventierecht (7 EC)
   3. Handelsrecht (7 EC)
   4. Staatsrecht (7 EC)
   5. Bestuursrecht (7 EC)
   6. Ondernemingsrecht (7 EC)
   7. Materieel strafrecht (7 EC)
   8. European Union law (7 EC)

   Totaal: 56 EC

 • Deze pre-master is bestemd voor afgestudeerden wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Studenten die deze pre-master willen volgen, maken geen toelatingstoets en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

  Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure.

   1. Inleiding in de rechtswetenschap (7 EC)
   2. Inleiding staats-en bestuursrecht (7 EC)
   3. Inleiding strafrecht (7 EC)
   4. Inleiding privaatrecht (7 EC)
   5. Bestuursrecht (7 EC)
   6. Ondernemingsrecht (7 EC)
   7. Materieel strafrecht (7 EC)
   8. European Union law (7 EC)

   Totaal: 56 EC

   Bovenstaand jaarprogramma is voor het studiejaar 2019-2020.