Pre-masteropleidingen

Erasmus School of Law biedt in het kader van het vrijdagmiddagonderwijs drie pre-masteropleidingen aan:

1. De pre-master ESL Algemeen: bestemd voor gemotiveerde en afgestudeerde hbo-bachelorstudenten die hun opleiding aan een universiteit willen vervolgen. Na afronding van deze pre-master heeft een student toegang tot een groot aantal ESL masteropleidingen.

2. De pre-master Financieel Recht: speciaal in het leven geroepen voor afgestudeerde hbo-studenten MER (Management, Economie en Rechten) of Bedrijfseconomie die na afronding de masteropleiding Financieel Recht gaan volgen.

3. De pre-master Recht van de Gezondheidszorg: een pre-master voor afgestudeerde studenten met een wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde die na afronding toegang krijgen tot de master Recht van de Gezondheidszorg,