Pre-masteropleidingen 2024-2025

Erasmus School of Law biedt in het kader van het vrijdagmiddagonderwijs drie pre-masteropleidingen aan:

 1. De pre-master ESL Algemeen: bestemd voor gemotiveerde en afgestudeerde hbo-bachelorstudenten Rechten die hun opleiding aan een universiteit willen vervolgen. Na afronding van deze pre-master heeft een student toegang tot een groot aantal masteropleidingen van Erasmus School of Law.
 2. De pre-master Financieel recht: speciaal in het leven geroepen voor afgestudeerde hbo-studenten MER (Management, Economie en Rechten) of Bedrijfseconomie die na afronding de masteropleiding Financieel recht gaan volgen.
 3. De pre-master Recht van de Gezondheidszorg: een pre-master voor afgestudeerde studenten met een wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde die na afronding toegang krijgen tot de master Recht van de Gezondheidszorg.

Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-Rechten. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7,0) als een ongewogen gemiddeld cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 10 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

Studenten die de pre-master ESL Algemeen met civiel effect volgen, moeten minimaal 60 EC op wo-bachelor-niveau halen. Het programma van deze pre-master kent echter 56 EC en daarmee is er 4 EC te kort in het reguliere programma. Het tekort aan EC dient te worden aangevuld op een van de twee volgende manieren:

 1. Studenten volgen een aanvullend vak. Voor het volgen van een aantal masters is het behalen van een vooraf geselecteerd aanvullend vak al een vereiste.
 2. Studenten volgen geen aanvullend vak maar het vaardigheidsvak Juridisch Academische Vaardigheden voor Pre-masterstudenten. Dit vak kent een studiebelasting van 4 EC en is gericht op het schrijven van een juridisch werkstuk.

 1. Verbintenissenrecht (7 EC)
 2. Goederen-en Insolventierecht (7 EC)
 3. Burgerlijk Procesrecht (7 EC)
 4. Staatsrecht (7 EC)
 5. Bestuursrecht (7 EC)
 6. Formeel Strafrecht (7 EC)
 7. Materieel Strafrecht (7 EC)
 8. European Union law (7 EC)

JAV schrijfopdracht* (4 EC)

Totaal: 60 EC

* In plaats van een schrijfopdracht kan er ook gekozen worden voor een aanvullend vak (geen bachelor-1 vak)

Met één aanvullend bachelorvak:

Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-MER (management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7,0) als een ongewogen gemiddeld cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

 1. Verbintenissenrecht (7 EC)
 2. Goederen-en Insolventierecht (7 EC)
 3. Staatsrecht (7 EC)
 4. Bestuursrecht (7 EC)
 5. Ondernemingsrecht (7 EC)
 6. Materieel strafrecht (7 EC)
 7. European Union law (7 EC)

 

Totaal: 49 EC

Deze pre-master is bestemd voor afgestudeerden wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Studenten die deze pre-master willen volgen, maken geen toelatingstoets en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

 1. Inleiding rechtswetenschap (7 EC)
 2. Inleiding staats-en bestuursrecht (7 EC)
 3. Inleiding strafrecht (7 EC)
 4. Inleiding privaatrecht (7 EC)
 5. Bestuursrecht (7 EC)
 6. Ondernemingsrecht (7 EC)
 7. Materieel strafrecht (7 EC)
 8. European Union law (7 EC)

Totaal: 56 EC

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen