Pre-masteropleidingen

Als je een hbo-bachelor Rechten, een hbo-bachelor Bedrijfseconomie of een hbo-bachelor Management, Economie & Recht hebt behaald of voor 31 augustus gaat behalen, biedt Erasmus School of Law onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om via een pre-masteropleiding een aansluitende master te volgen. De voorwaarden zijn: Minimaal een zeven (7) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

Naast vier pre-masteropleidingen voor hbo-studenten is er een pre-master Recht van de Gezondheidszorg, die alleen bestemd is voor afgestudeerde wo-bachelorstudenten Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Studenten die deze pre-master willen volgen, hoeven geen toelatingstoets te maken en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure.

Aanbod pre-masters

Erasmus School of Law biedt vijf pre-masterprogramma’s aan:

1. Rechtsgeleerdheid

Deze pre-master is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Dit programma geeft toegang tot:

 • de master Rechtsgeleerdheid, 
 • de master Arbeidsrecht,
 • de (double degree) master Toga aan de Maas en
 • de master Aansprakelijkheid & Verzekering
 • de master International and European Union Law

 

Deze combinaties geven civiel effect. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht).

Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

 • Blok 1: Staatsrecht
 • Blok 2: European Union Law
 • Blok 3: Bestuursrecht
 • Blok 4: Verbintenissenrecht
 • Blok 5: Goederen en Insolventierecht
 • Blok 6: Materieel Strafrecht
 • Blok 7: Formeel Strafrecht
 • Blok 8: Burgerlijk Procesrecht.

Studenten die toegang willen hebben tot de mastervariant International and European Union Law, moeten als extra vak Public International Law volgen. Zij kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 5 aanmelden voor het vak.

Studenten die toegang willen hebben tot de master Arbeidsrecht, moeten als extra vak Arbeidsrecht volgen. Zij kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 5 aanmelden voor het vak.

2. Ondernemingsrecht (met civiel effect)

Deze pre-master is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Ondernemingsrecht. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de pre-master Rechtsgeleerdheid.

 

Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de pre-master Rechtsgeleerdheid.

 • Blok 1: Staatsrecht
 • Blok 2: European Union Law
 • Blok 3: Bestuursrecht
 • Blok 4: Verbintenissenrecht
 • Blok 5: Goederen en Insolventierecht
 • Blok 6: Materieel Strafrecht
 • Blok 7: Formeel Strafrecht
 • Blok 8: Burgerlijk Procesrecht.

Een extra vak hierbij is Ondernemingsrecht.

Studenten die deze pre-master volgen, kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak.

3. Financieel recht I (zonder civiel effect)

Deze pre-master is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten, hbo-Management, Economie & recht of hbo-Bedrijfseconomie. Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Deze combinatie geeft geen civiel effect.

 

Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht
Blok 2: European Union Law
Blok 3: Bestuursrecht
Blok 4: Verbintenissenrecht
Blok 5: Goederen en Insolventierecht
Blok 6: Handelsrecht
Blok 7: Arbeidsrecht
Blok 8: Ondernemingsrecht

4. Financieel recht II (met civiel effect)

Deze pre-master is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht.

 

Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het volgende programma

Blok 1: Staatsrecht
Blok 2: European Union Law
Blok 3: Bestuursrecht
Blok 4: Verbintenissenrecht
Blok 5: Goederen en Insolventierecht
Blok 6: Materieel Strafrecht
Blok 7: Formeel Strafrecht
Blok 8: Burgerlijk Procesrecht

Een verplicht extra vak is Ondernemingsrecht. Studenten die deze pre-master volgen, moeten zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak

5. Recht van de Gezondheidszorg

Bestemd voor studenten met een universitaire vooropleiding Bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Zij nemen niet deel aan de selectieprocedure en kunnen zich vanaf 1 juni voor de pre-master aanmelden via www.studielink.nl. Dit programma geeft toegang tot de master Recht van de Gezondheidszorg. Deze combinatie geeft geen civiel effect.

  Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

  • Blok 1: Staatsrecht
  • Blok 2: European Union Law
  • Blok 3: Bestuursrecht
  • Blok 4: Verbintenissenrecht
  • Blok 5: Goederen en Insolventierecht
  • Blok 6: Inleiding Internationaal en Europees Recht
  • Blok 7: Arbeidsrecht
  • Blok 8: Ondernemingsrecht