Praktische informatie

Studiepunt ESL

Heb je vragen over je opleiding en de regels die voor het onderwijs op de faculteit gelden? 
Of wil je advies over je studie? Bij het Studiepunt van Erasmus School of Law kunnen je terecht met al je vragen.

Neem contact op met het Studiepunt.

Studieadviseurs

De studieadviseurs zijn aanspreekpunt voor studenten van alle opleidingen van de faculteit. Zij geven persoonlijke adviezen en begeleiding bij de studie. De faculteit heeft zes studieadviseurs, mw. mr. C.A. Dubbeldam (Christien), mw. mr. R.K. Erkel (Roos), mw. mr. J.S.P. Westercappel (Jeanine), dhr. drs. H.C. van Meijgaarden (Hans), mw. mr. M.S. Pel (Marielle) en mw. mr. M.C.R. Verstraeten (Mia).

Maak een afspraak met een adviseur.

Studeercoaches

Neem contact op met de studeercoaches 

Tutorpool

Binnen Erasmus School of Law is er een Tutorpool van zo’n 60 enthousiaste tutoren met passie voor het onderwijs.

Meer informatie over de Tutorpool en de onderwijsmethode Probleemgestuurd Leren.

Examencommissie

Bij de Examencommissie Erasmus School of Law kunt u onder andere terecht voor:

  • Vrijstellingsverzoeken;
  • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking;
  • Verzoeken met betrekking tot het tussentijds afleggen van tentamens;
  • Verzoeken met betrekking tot door masterstudenten 'op eigen risico' gemaakte tentamens;
  • Verzoeken met betrekking tot uitzonderingen op overgangsregelingen;
  • Verzoeken tot dispensatie van het maximale aantal hertentamens;
  • Toestemming voor de inbreng van vakken van andere (buitenlandse universiteiten in het examenprogramma van uw opleiding.

Dien een verzoek in bij de commissie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen