Geschiedenis van Erasmus School of Law

Welkom bij Erasmus School of Law, de faculteit die zich sinds jaar en dag inzet voor het opleiden van de juristen en criminologen van de toekomst. Erasmus School of Law kent een rijke geschiedenis. Deze begint in 1963, het jaar waarin de rechtenfaculteit van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool – de voorloper van Erasmus Universiteit Rotterdam – wordt opgericht door Piet Sanders.

De faculteit kenmerkt zich op het moment van stichten door een juridische leeromgeving waar, meer dan in traditionele juridische faculteiten, de dialoog met maatschappijwetenschappen zoals economie en sociologie gezocht wordt. In de jaren ’60 en ’70 groeit de rechtenfaculteit uit tot een voornaam instituut voor onderzoek en onderwijs met een sterke nadruk op internationaal en Europees recht. In 1973 verandert de naam van de faculteit in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In diezelfde periode kennen het aantal wetenschappelijke medewerkers, de hoeveelheid studenten en diens inspraak in het onderwijs een aanzienlijke groei. Het zaadje voor een reputatie als vooraanstaande juridische instelling is geplant.

In de loop der jaren ontkiemt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zich tot karakteristiek instituut: een plek voor Rotterdams onderwijs en onderzoek waarbij oog is voor het Europese recht en al haar facetten.

Piet Sanders: grondlegger van Erasmus School of Law

Foto van Piet Sanders

Piet Sanders heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de academische wereld en de rechtenfaculteit zoals we die vandaag de dag kennen. In 1959 wordt Sanders benoemd tot hoogleraar. Hij krijgt de expliciete opdracht om een nieuwe rechtenfaculteit te stichten. Zo geschiedde, in de jaren 1963 tot 1967 staat hij aan de wieg van de rechtenfaculteit. Ook na zijn emeritaat in 1981 blijft Sanders’ visie binnen de faculteit weerklinken. Sanders onderschrijft het belang van internationaal recht en introduceert enerverende interdisciplinaire programma’s. Ook moedigt hij studenten en docenten aan om na te denken over bredere maatschappelijke implicaties van de wet, diens interpretatie en toepassingen.

Sanders overlijdt in 2012 op 100-jarige leeftijd. Zijn facultaire sporen zijn tot op heden echter onuitwisbaar. In nagedachtenis van Piet Sanders dragen het gebouw waarin het huidige Erasmus School of Law gehuisvest is, de facultaire bibliotheek en de onderzoeks-kwalificatie voor facultaire medewerkers zijn naam.

Where Law Meets Business

Tegenwoordig is Erasmus School of Law een grote en prestigieuze rechtenfaculteit, met een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen, onderzoeksprogramma's en postdoctorale programma’s. Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit met hart en ziel geworteld in Rotterdam: een broedplaats voor academisch talent in de rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht. Ook is zij partner van de rechtspraktijk, overheid en het bedrijfsleven, kunstwereld en wetenschap.

Bij Erasmus School of Law geloven we in een interdisciplinaire aanpak van de wet, waarbij we onze studenten leren om juridische vraagstukken te benaderen vanuit een breed scala aan perspectieven. Het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek van Erasmus School of Law is dat het recht niet in isolement of als een doel op zich kan worden beschouwd: het is ingebed in een economische en sociale context die de wet betekenis geeft. Tegelijkertijd vormt het recht zelf de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie is het de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek te doen naar de functie van het recht in haar economische en sociale context. Het onderzoek van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Deze oriëntatie dragen wij dan ook met trots uit middels ons facultaire motto Where Law meets Business.

We zijn trots op de rijke geschiedenis van Erasmus School of Law, maar kijken ook vol vertrouwen naar de toekomst. Onze missie is om studenten voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne wereld en hen te helpen uit te groeien tot volwaardige juristen en criminologen. Bovendien streven we ernaar toonaangevend onderzoek te verrichten en zodoende een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke ontwikkeling met maatschappelijke impact.

historie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen