Onze organisatie

Het bestuur

Het bestuur van Erasmus School of Law bepaalt de koers van de faculteit. In beginsel wordt zij benoemd voor een periode van vier jaar.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad is als decentraal medezeggenschaporgaan verbonden aan Erasmus School of Law en vertegenwoordigt alle medewerkers en studenten van de faculteit.

Opleidingscommissies

De drie opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen.

Dagelijks Bestuur Onderzoek

Het Dagelijks Bestuur Onderzoek (DB-OZ) bestaat uit de vicedecaan, de directeur Erasmus Graduate School of Law en de manager Research.

Dagelijks Bestuur Onderwijs

Het Dagelijks Bestuur Onderwijs (DB-OW) bestaat uit de decaan, opleidingsdirecteuren en studentbestuursleden.

Ondersteunende diensten en overige gremia

Wetenschappers en managers worden in het onderzoek, onderwijs en management bijgestaan door bestuursorganen en ondersteunende diensten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen