Aanmelden

Toelating

Wat verwachten wij van jou
Meedoen aan het Honours College betekent toewijding, inzet en nieuwsgierigheid. Het programma duurt drie jaar (de gehele bachelor) en is extra curriculair. Wij verwachten dat honoursstudenten bovengemiddelde studieresultaten behalen en actief deelnemen aan het programma.

Voortgangseisen Honours College
Aan het einde van elk collegejaar kijken we naar jouw studieresultaten en of je aan de extra curriculaire verplichtingen hebt voldaan en besluiten we of jij door kan gaan naar het volgende jaar binnen het Honours College. De voortgangseisen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Deelname aan het Honours College

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het Honours College? In blok 3 ontvang je een uitnodiging om te solliciteren indien je voor je eerste twee vakken gemiddeld een 7 hebt behaald. Na beoordeling van je sollicitatie volgt een gesprek en krijg je een opdracht om een pitch voor te dragen. Aan de hand daarvan krijg je te horen of je wordt toegelaten tot het Honours College.

Heb je nog vragen over de procedure of het programma? Neem dan contact op met Femke Noomen via honours@law.eur.nl of via noomen@law.eur.nl.

Persoonlijke gegevens


Adresgegevens:

Vereiste bijlagen

Verstuur de volgende documenten samen met dit aanmeldformulier naar honours@law.eur.nl. de aanmelding wordt niet in behandeling genomen indien bijlagen ontbreken.
 
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: jpg.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.

Erasmus School of Law gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het contactproces. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Persoonsgegevens

Privacystatement

Als Erasmus Honours Law College conformeren wij ons aan het Privacybeleid van de Erasmus School of Law. Door je aan te melden voor het programma ga jij akkoord met het verwerken van jouw mailadres, pasfoto en andere persoonsgegevens.

E-mailadres

Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden en zal niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt (partners en medestudenten van het programma uitgezonderd, die ontvangen een lijst met studentenmailadressen indien nodig voor (onderwijs)activiteiten).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen