Contact

Het Honours College is in 2013 opgericht door prof. mr. dr. Maarten Kroeze (hoogleraar Ondernemingsrecht, voormalig decaan van Erasmus School of Law en raadsheer bij de Hoge Raad). Achter de schermen van het Honours College houdt een team van hoogleraren, docenten en studenten zich het gehele collegejaar bezig met het bewaken van de kwaliteit en het verder ontwikkelen van het programma.

Bestuur Honours College

Het Honours College heeft een bestuur dat zich bezighoudt met de inhoud en ontwikkeling van het programma. Het bestuur wordt gevormd door:

  • prof. mr. Jolande Uit Beijerse (hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies en universitair hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht)
  • prof. dr. mr. Wibren van der Burg (Professor of Legal Philosophy)
  • mr. Olivier Oost (wetenschappelijk docent Ondernemingsrecht)
  • mr. Michelle Kooijmans (coördinator (VMO)/plaatsvervangend leidinggevende Tutorpool)
  • mr. Femke Noomen-van der Linde (directeur Honours College)
  • de voorzitter van studievereniging Astrea
  • Heb jij vragen over het programma? Neem dan contact op met Femke Noomen-van der Linde via honours@law.eur.nl of noomen@law.eur.nl.

Studievereniging Astrea

Naast het bestuur, houdt ook de studievereniging van het Honours College (Astrea) zich intensief bezig met de inhoud en ontwikkeling van het programma. Als student van het Honours College heb jij namelijk zélf invloed op de inhoud van het programma. Je neemt dan ook niet alleen deel aan de activiteiten die georganiseerd worden, maar draagt ook actief bij aan het bedenken en organiseren van deze activiteiten!

Ben jij benieuwd naar de ervaringen van één van de studenten van het Honours College? Neem dan contact op met één van onze alumni via bestuur@ehlc-astrea.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen