mr. MR Hebly

mr. MR Hebly
Assistant Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-113
Email
hebly@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • M.R. Hebly (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2016, december 15), Ja 2018-29, Zaaknr. 16/04520, (Boomwaarde, schadevaststelling, vergeefs gemaakte kosten, toekomstige schade). ECLI:NL:HR:2017:3145
   • M.R. Hebly (2018). Noot bij: Hof Den Haag. (2018, maart 8), Letsel & Schade 2018-3, Zaaknr. 22-003664-16, (Strafrechter wijst 'recordbedrag' aan smartengeld toe). p.45-46. ECLI:NL:GHDHA:2018:532
   • M.R. Hebly (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 10), Ja 2017-56, (Abstracte schadevaststelling, Schadebegroting, Total loss). ECLI:NL:HR:2017:208
   • M.R. Hebly (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, december 23), Ja 2017-25, (Verjaring, toekomstige schade, vaststellingsovereenkomst,). ECLI:NL:HR:2016:2988
   • M.R. Hebly (2017). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch. (2017, februari 21), Ja 2017-58, (Verjaring, Doorbreking, Verborgen schade). ECLI:NL:GHSHE:2017:584
   • M.R. Hebly (2016). Noot bij: Hof Den Haag. (2016, januari 12), Ja 2016-38, (Overheidsaansprakelijkheid, mesothelioom, regelgevingsfalen, verjaring). ECLI:NL:GHDHA:2016:25
   • M.R. Hebly (2016). Noot bij: Hof ’s Hertogenbosch. (2016, augustus 2), Ja 2016-142, (Schadebegroting, tijdsverloop, schademoment, toekomstige schade). ECLI:NL:GHSHE:2016:3444
   • M.R. Hebly (2016). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, november 24), Ja 2016-, 9, (Mesothelioom, Werkgeversaansprakelijkheid, Verjaring, Gezichtspuntenleer). ECLI:NL:GHDHA:2015:3152
   • M.R. Hebly (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 27), Ja 2015-76, (Civiele rechter niet gebonden aan oordeel strafrechter omtrent noodweer). p.617-620. ECLI:NL:HR:2015:760
   • M.R. Hebly (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2015, februari 11), Ja 2015-43, (Schadevergoeding vader Marianne Vaatstra). ECLI:NL:RBNNE:2015:507
   • M.R. Hebly (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), MvV 2014-10, (Naar een transparante markt voor mobiele telefonie?). p.263-269. ECLI:HR:2014:1385
   • M.R. Hebly (2014). Noot bij: ECHR. (2014, maart 11), Letsel & Schade 2014-2, (Werpt Straatsburg een nieuw licht op de verjaring van asbestclaims?). p.40-42.
   • M.R. Hebly (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, oktober 11), MvV 2014-2, (Over Vano/Foreburghstaete en de samenloop van dwaling en tekortkoming). p.43-47. ECLI:NL:HR:2013:CA3765
   • M.R. Hebly (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), Ja 2014-10, 136, (Buitengerechtelijke kosten, No cure no pay).
   • M.R. Hebly (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, juli 2), Letsel & Schade 2013-4, (Werkgeversaansprakelijkheid voor mesothelioom: ‘verjaringshobbel’ of integrale behandeling van de schuldvraag?). ECLI:NL:GHDHA:2013:3513
   • M.R. Hebly & A.N.L. de Hoogh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), MvV 2013-2, (Esmilo/Mediq: toetsingskader voor nietigheid ex art. 3:40 lid 1 BW). p.60-64. ECLI:NL:HR:2012:BU5609
    • M.R. Hebly (2019, november 21). Presentatie ‘Afhandeling van beroepsziekteclaims: goede praktijken’, presentation at the Letselschade Raadsdag, Scheveningen. Scheveningen, Letselschade Raadsdag.
    • M.R. Hebly (2019, april 18). Lecture ‘Schadevaststelling en tijd’. Utrecht University, Utrecht, Lecture at the Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.
    • M.R. Hebly (2019, november 18). Lecture ‘Schadevaststelling en tijd’. NetLaw in-depth course, Utrecht.
    • M.R. Hebly (2019, maart 20). Keynote lecture 'Schadevaststelling en tijd'. Sman Business Value , Amsterdam, Seminar 'Het tijdsaspect bij het begroten van vermogensschade, een verdiepingsslag'.
    • M.R. Hebly (2019, oktober 18). Lecture ‘Damage Assessment and Time’. Erasmus School of Law, Rotterdam., Lecture at the Second Encounter Private Law Sections Carlos III.
    • M.R. Hebly (2019, september 27). ‘Employers' liability’ (in Dutch). Beurs van Berlage, Amsterdam, Postgraduate course.
    • M.R. Hebly (2019, september 5). Lecture ‘Employers' liability and occupational diseases’ (in Dutch). Erasmus School of Law, Rotterdam, Minor programme Death and Injury.
    • M.R. Hebly (2017, juli 4). Tijdsaspecten van schadevaststelling (Loss assessment and time). Houthoff Buruma, Amsterdam, Lunch lecture.
    • M.R. Hebly (2017, januari 19). De shockschadevordering en het strafproces. Rotterdam, Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR).
    • M.R. HeblyParticipant. Institute for Asbestos Victims, The Hague, Participated in a working group on the application of prescription rules in asbestos cases.
    • M.R. Hebly (2017, februari 15). Loss assessment and time. Erasmus Graduate School of Law, Rotterdam, PhD lunch lecture.
    • M.R. Hebly (2017, september 18). Asbest, aansprakelijkheid en verjaring. Erasmus School of Law, Rotterdam, Lecture Minor Dood en Letsel.
    • M.R. Hebly (2017, februari 8). Tort law and the law of damages (introduction). Erasmus University College, Rotterdam, Behavioural Approaches to Private Law.
   • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht - Inleidende perspectieven langs vier lijnen. In H.N. Schelhaas, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (Eds.), Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters) (pp. 9-20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
   • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (Ed.). (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • M.R. Hebly & R. Kool (2019). Organized symposium ‘Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal’ (compensation for victims of crime; solidarity, insurance and redress), including a workshop on liability for criminal damage. Symposium ‘Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal’ (compensation for victims of crime; solidarity, insurance and redress): Erasmus School of Law, Rotterdam (2019, september 24).
   • M.R. Hebly (Ed.). (2017-2017) Letsel & Schade.
 • Tijdschrift Letsel en Schade

  Start date approval
  Jan/2017
  End date approval
  Is current
  Place
  N.V.T.
  Description
  redacteur

  Tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid

  Start date approval
  Sep/2018
  End date approval
  Is current
  Place
  N.V.T.
  Description
  Redacteur
 • Methoden van onderzoek

  Title
  Methoden van onderzoek
  Year
  2019
  Year level
  (master) (master)

  Onderzoekspracticum burgerlijk recht

  Title
  Onderzoekspracticum burgerlijk recht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Privaatrecht in werking

  Title
  Privaatrecht in werking
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Aansprakelijkheid en Verzekering

  Title
  Aansprakelijkheid en Verzekering
  Year
  2019

  Scriptie master Privaatrecht

  Title
  Scriptie master Privaatrecht
  Year
  2019
 • Letsel & Schade

  Role
  Editor
  Start date approval
  Jan/2017

  Jurisprudentie Aansprakelijkheid

  Role
  Editor
  Start date approval
  Sep/2018
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam