Julianne Peusken

Deze master heeft mij de belangrijke en mooie les meegegeven dat er altijd moet worden gezocht naar een evenwicht tussen adequate rechtshandhaving en rechtsbescherming.

Julianne Peusken

Student master Strafrecht 2020-2021

Mijn naam is Julianne Peusken. In 2017 ben ik begonnen aan de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2020 heb ik deze bachelor afgerond. In collegejaar 2020-2021 heb ik de master Strafrecht gevolgd en behaald. Deze master heb ik gecombineerd met de Dubbele master Toga aan de Maas. Deze master rond ik in collegejaar 2021-2022 af.

Als tiener raakte ik gefascineerd door de televisieserie Law & Order. Dit was het moment dat mijn passie voor het strafrecht begon te groeien. Vervolgens merkte ik tijdens de bachelor dat ik de strafrechtelijke vakken het allerleukst vond. De keuze voor de master Strafrecht was dan ook snel gemaakt.

De master Strafrecht is intensief, maar ook zeer boeiend en actueel. Het jaar begint met een onderzoekspracticum. In dit vak worden je schriftelijke en mondelinge vaardigheden ontwikkeld door middel van werkgroepen, opdrachten en presentaties. Ik heb deze periode als zeer leerzaam ervaren. Vervolgens hebben we vakken gevolgd op het gebied van de theorie en geschiedenis van het strafrecht, het materiële strafrecht, het sanctierecht en het internationale en Europese strafrecht. In deze vakken was er veel ruimte voor discussie en actualiteit. De colleges werden verzorgd door enthousiaste professoren die ook werkzaam zijn in de strafrechtelijke praktijk. Door middel van praktijkvoorbeelden kwam de stof echt tot leven. Wat ik ook prettig vond aan de master is dat je in blok 4 zelf vakken mocht kiezen. In deze periode heb ik onder andere het vak jeugdstrafrecht gevolgd. Ik vond dit een heel interessant vak, omdat er naast de theorie ook uitgebreid aandacht werd besteed aan de praktijk door middel van gastcolleges. Naast al deze vakken schrijf je ook een masterscriptie. Dit kan best pittig zijn, maar ik heb ervaren dat de vakdocent altijd voor je klaarstaat om je een goede begeleiding te bieden.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik zeggen dat de master Strafrecht de uitstekende mogelijkheid biedt om een gedegen strafrechtjurist te worden. Deze master heeft mij de belangrijke en mooie les meegegeven dat er altijd moet worden gezocht naar een evenwicht tussen adequate rechtshandhaving en rechtsbescherming.

Tot slot wil ik graag als tip aan jou als toekomstige masterstudent meegeven om goed voorbereid naar de colleges te komen en actief te participeren. Hier leer je namelijk het meest van! Alvast heel veel succes toegewenst!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen