Juliette Plijnaar

De nadruk van deze master ligt op specialisatie in zeer interessante vakgebieden. Het vak werkcollege BTW heb ik als zeer waardevol ervaren, niet in de laatste plaats door de gastcolleges die door experts uit de praktijk werden verzorgd.

Juliette Plijnaar

Student master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) 2018-2019

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen