Kees Oosterlee

Vanwege de kleine groep studenten krijg je de kans elkaar goed te leren kennen.
Kees Oosterlee
Student master Aansprakelijkheid en Verzekering 2019-2020

Als student van de master Aansprakelijkheid en Verzekering word je vanaf de eerste dag uitgedaagd om op academisch niveau te groeien. In het eerste vak, het Onderzoekspracticum, leer je vrijwel direct om (beter) onderzoek te doen en op een andere manier na te denken over leerstukken. Doordat studenten elkaar onderwijzen door middel van referaten, wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Dat is na het volgen van onderwijs in de bachelor even wennen, maar draagt wel ontzettend bij aan je ontwikkeling als jurist. Het Onderzoekspracticum helpt ook ontzettend bij het scriptietraject dat je later in het studiejaar aflegt. Daarbovenop begint de begeleiding van je scriptietraject rond deze periode, zodat je genoeg handvatten hebt om een succesvolle scriptie te kunnen schrijven.

In deze eerste periode komt ook één van de sterke punten van deze studie tot uitdrukking. Vanwege de kleine groep studenten krijg je de kans elkaar goed te leren kennen: hierdoor wordt het makkelijker om elkaar om advies te vragen en ook elkaar feedback te geven.

Na het Onderzoekspracticum volgt met de vakken Capita aansprakelijkheidsrecht en Capita verzekeringsrecht een zeer intensieve, maar vooral zeer leerzame periode. Dankzij de vele masterclasses krijg je niet alleen de kans om onderwijs in beide rechtsgebieden te krijgen door prominente docenten uit de rechtspraktijk, maar krijg je dankzij de kantoorbezoeken de kans om een goed gevoel te krijgen bij de mensen van deze rechtspraktijk en hoe je loopbaan er uit zou kunnen zien na je studie. Het enthousiasme van de kantoren die de masterclasses organiseren en het hoge niveau van het onderwijs maken de inspanningen voor deze periode meer dan waard.

Uiteindelijk is op het punt van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk de stageperiode een unieke kans om de rechtspraktijk zelf mee te kunnen maken. De aanbieders van de stageplekken zijn zeer enthousiast over het feit dat je stage komt lopen en en betrekken je ook uitgebreid in het reilen en zeilen van een advocatenkantoor of verzekeringsmaatschappij.