Spotlight Interview | Dr. Wouter Verheyen

Voor mij is een jurist eigenlijk een soort ingenieur

Dr. Wouter Verheyen

Universitair Hoofddocent handelsrecht/ program director master commercial law/ PhD coördinator EGSL

‘Lesgeven leek me altijd al leuk om te doen. Daarom heb ik tijdens mijn rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Leuven de academische lerarenopleiding gevolgd. Aanvankelijk was ik helemaal niet van plan om verder te gaan in de wetenschap; ik had voor het afronden van mijn master al een contract getekend bij een advocatenkantoor. Maar toen belde mijn promotor met de vraag of een proefschrift niets voor mij zou zijn. Zo ben ik in de academische wereld beland.’

‘In 2013 ben ik bij Erasmus School of Law begonnen. Binnen Erasmus School of Law houd ik me bezig met verschillende dingen. Ik geef les in de vakken Transport Law, Carriage of goods en Marine Insurance. Daarnaast ben ik programmadirecteur van de master Commercial Law en coördinator van research and writing skills van deze master. Ook ben ik PhD coördinator binnen EGSL en verder houd ik me bezig met verschillende onderzoeksprojecten. Naast mijn werk bij Erasmus School of Law geef ik aan de Hogeschool Odisee Brussel ook nog het vak transportrecht en coördineer ik toegepaste onderzoeksprojecten.’

‘Voor mij is onderzoek doen naast het lesgeven ideaal. Mijn passie wordt getriggerd door onderzoek. Omdat ik heel ondernemend ben, maar niet houd van grote risico’s nemen, is wetenschappelijk onderzoek doen echt de ideale context voor mij. Op deze manier heb ik een laboratorium, zonder dat er een eigen risico aan verbonden is.’

Twee kernpunten

‘Mijn doctoraatsonderzoek betrof transportrecht, gebaseerd op klassieke rechtsvergelijking en literatuurstudie. Nog steeds spelen transportcontracten een belangrijke rol in mijn onderzoek, al is dat uitgebreid naar een onderzoek dat op twee kernpunten stoelt. Het eerste kernpunt is ketensamenwerking met een focus op de logistieke sector. Daar heb ik ook het EUR Fellowship voor gekregen. In dat kader onderzoek ik wat de voorkeuren voor samenwerking in de logistieke sector zijn. Het tweede kernpunt betreft de juridische geletterdheid die ik in verschillende sectoren onderzoek. Vaak blijkt immers een grote spanning te bestaan tussen de bescherming die de wetgever wil bieden aan beschermingswaardige categorieën van rechtsonderhorigen enerzijds en de kennis hiervan door beide contractspartijen anderzijds.’

‘Eigenlijk doe ik meer aan legal design. Wat mij betreft is de jurist dus niet de persoon met het belerende vingertje; ik zie een jurist juist meer als een soort ingenieur. Dat is waarschijnlijk wel een groot woord, maar dat is wel hoe ik zou willen dat er naar gekeken wordt. Interessant daarbij is dat ik in Brussel ook projecten heb waar het operationele ontwerp van tools voor samenwerking gebeurt.’

Breder dan de wetenschap

‘Verder doe ik nog onderzoek of gevangenissen kunnen dienen als logistieke hubs voor e-commerce. Die logistieke hubs zouden dan een werkplek-leer-benaderingen zijn zodat gedetineerden logistieke experts worden in de e-commerce. Door hen een opleiding te geven help je de gevangenen met hun C.V. en zijn ze aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt als ze eenmaal vrij komen.’

‘In Brussel heb ik rond andere vormen van samenwerking twee projecten lopen. Het ene over sharing economy, wat over nieuwe vormen van samenwerking gaat. Het andere gaat over circular economy, wat over ketensamenwerking gaat. De huidige tendens om meer samen te werken zoals vroeger ook gedaan werd in coöperaties geeft juridische uitdagingen en consequenties.’

‘Ik vind het belangrijk om samen te werken en ik vind het mijn eigen verantwoordelijkheid om breder te kijken dan alleen de wetenschap. Zo schrijf ik voor het vakblad Weg en Wagen, maar geef ik ook training aan medewerkers van het Europees Parlement in Brussel en heb ik veel contact met semi-sectorfederaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Ik vind het zeker nuttig dat wetenschappers media exposure krijgen en het is ook van belang voor de interactie met het werkveld.’

Erasmus School of Law: Internationale werksfeer

‘De werksfeer binnen Erasmus School of Law (en EGSL) is erg internationaal. Ik zeg altijd tegen nieuw te verwerven studenten dat het een Europese Erasmus ervaring is om hier in Rotterdam te studeren. Het zelfde is echter waar als docent. Ik ben natuurlijk sowieso “buitenlands” maar zowel binnen EGSL als binnen onze sectie werk je met mensen uit alle windrichtingen. Er is veel ruimte om verbinding te maken met de praktijk en je krijgt daarvoor ook alle vrijheid. Dat leent zich tot een benadering van het recht vanuit de praktijk, wat aansluit bij hoe ik naar het vak kijk.’

‘Aan PhD studenten zou ik mee willen geven dat ze vooral ook andere dingen doen naast het schrijven van hun proefschrift, want vergeet niet; als je gaat solliciteren heeft iedereen die daar op gesprek mag komen een proefschrift geschreven. Het gaat er, naast de kwaliteit van je onderzoek, vooral om of je ook nog andere dingen naast het schrijven van je proefschrift hebt gedaan.’

Personalia

Naam: Wouter Verheyen
Functie:  Universitair Hoofddocent handelsrecht/ program director master commercial law/ PhD coördinator EGSL
Proefschrift: contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren
Expertise: vervoerovereenkomsten / samenwerkingscontracten/ e-commerce / passagiersrechten/ transportverzekering / handelscontracten
Huidig onderzoek: ketensamenwerking / passagiersrechten/ co-existentie handelsrecht en consumentenrecht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen