Spotlight Interview | Mr. Marnix Hebly

Je moet een beetje een nerd zijn
A photo of Marnix Hebly

Mr. Marnix Hebly

Promovendus

De keuze voor de studie rechten was bij mij thuis niet heel bijzonder: mijn broer studeerde het al en mijn vader was docent rechten. Toch koos ik aanvankelijk voor een ander pad, want eerst heb ik me ingeschreven voor bedrijfswiskunde. Daar ben ik echter vrij snel weer mee gestopt. Toen ben ik begonnen met sociologie, maar ook dat heb ik niet afgemaakt. Uiteindelijk heb ik toch maar besloten om rechten te gaan studeren. Hier was evenmin sprake van liefde op het eerste gezicht, maar na verloop van tijd begon mijn interesse voor het recht te groeien. Vooral het schrijven vond ik leuk: dat is iets wat mij ook wel ligt.

Ik heb mijn bachelor Rechtsgeleerdheid gehaald aan de Universiteit Utrecht. Daarna ben ik naar Erasmus school of Law gekomen om de master Aansprakelijkheid & Verzekering (A&V) te volgen. Op dit moment ben ik als promovendus verbonden aan onze faculteit. Het duurt nog wel even voordat ik met mijn proefschrift klaar ben, het is best een kluif. Voor de periode daarna heb ik nog niets specifieks in gedachten. Ik denk wel dat promotieonderzoek een ideale manier is om te ontdekken wat het werken in de academische wereld inhoudt. Vooralsnog heb ik het enorm naar mijn zin en blijf ik graag in deze wereld actief, zowel in onderzoek als onderwijs.

Mijn steentje bijdragen

Het schadevergoedingsrecht is mijn onderzoeksterrein, en dan richt ik mij in het bijzonder op aspecten van tijdsverloop bij het vaststellen van schade. Men kan tegen allerlei problemen van tijd aanlopen als het gaat om het bepalen van de nadelige gevolgen van een gebeurtenis. Ik breng die problemen in kaart en hoop dat ik met dit onderzoek mijn steentje bij kan dragen aan het denken over schade en schadevergoeding.

Ik draai nu al enkele jaren mee bij de sectie Burgerlijk recht en hield mij ook voor mijn promotietraject bezig met zowel onderwijs als onderzoek. Zo heb ik meegeschreven aan een rapport over de verjaring van asbestclaims. Dat is een nogal gevoelige kwestie, erg ingewikkeld ook. Daarnaast heb ik meegewerkt aan onderzoeken over het verhalen van schade door slachtoffers van strafbare feiten via het strafproces. Ook dat is een actueel probleem: het lukt hun lang niet altijd om in het strafproces hun schade vergoed te krijgen. Daar lijkt het strafproces ook niet zo goed op te zijn ingericht, terwijl beleidsmakers daar de laatste jaren juist wel op hebben ingezet.

Spannend

Een eerste misvatting over rechten is dat het alleen maar over regeltjes zou gaan. Vrienden van mij maken daar ook wel eens grapjes over. Ik zeg dan altijd dat ik nog geen tien wetsbepalingen letterlijk zou kunnen opdreunen. Soms leg ik aan de hand van voorbeelden uit dat het toepassen van rechtsregels ontzettend complex kan zijn, dat regels eigenlijk nooit voor zichzelf spreken en dat daar dus veel denk- en interpretatiewerk in kan zitten. Dat is precies het punt waar een jurist zijn werk vindt. Een tweede misvatting is dat onze studie saai, droog en taai zou zijn. Kijk goed naar uitdagende juridische kwesties die zich in de praktijk voordoen, en je zal zien dat het soms echt spannend wordt. Beslissen en formuleren op het scherpst van de snede, soms met grote maatschappelijke gevolgen. Ik geloof dat rechten dus spannender kan zijn dan veel mensen denken, al moet ik toegeven dat ik in mijn eerste studiejaren zelf dus ook niet echt geïnspireerd was. Die inspiratie komt volgens mij pas wanneer je door bepaalde casus getriggerd wordt om te zoeken naar de juridisch ‘beste’ oplossing, of door met mensen te praten die zelf in bepaalde conflicten en situaties hebben gezeten. Dan komt dat recht wel tot leven.

Delen van kennis

Popularisering van de wetenschap vind ik top. Ik geloof dat wetenschappers de taak hebben om hun expertise niet alleen met vakgenoten te delen: je moet jouw kennis ook delen met de maatschappij en laten zien waar je mee bezig bent. Hetzelfde geldt voor het delen van kennis met beleidsmakers. De kennis die we hier hebben, kan voor hen erg nuttig zijn. Daarbij geldt wel dat we onze onderzoekagenda ook weer niet volledig af zouden moeten stemmen op wat beleidsmakers precies willen weten; we moeten ook een zekere academische vrijheid blijven houden.

Ik hoop dat mijn werk voor anderen iets oplevert, bijvoorbeeld dat je een goede docent wordt door grondige verdieping in je vak. Of dat ik misschien later goed advies kan uitbrengen aan partijen die daar behoefte aan hebben. En ik zie het dus ook als mijn taak om mensen enthousiasmeren voor dit vakgebied en erover aan het nadenken te zetten.

Geen eiland

ESL heeft wat volgens mij een behoorlijk maatschappelijk netwerk en staat denk ik goed op de kaart. Ik geloof dat er tegenwoordig enorm veel manieren zijn om je netwerk en naamsbekendheid op (en uit) te bouwen, en die mogelijkheden moet je benutten. Dit betekent niet dat we meteen allerlei hippe apps moeten gaan bouwen, maar ik denk dat we vooral de nu bestaande mogelijkheden om je bereik te vergroten moeten benutten. Denk hierbij aan zoiets als de Universiteit van Nederland of aan colleges via YouTube of iTunes, of wetenschappers die bloggen. Dat vind ik mooie initiatieven

Geen genoegen met ‘ongeveer’

Wat ik mee wil geven aan jonge wetenschappers die een academische carrière overwegen, is dat ze een beetje een nerd moeten worden. In de positieve zin van het woord, uiteraard. Je moet houden van grondigheid; je moet echt in een probleem willen duiken en geen genoegen nemen met ‘ongeveer’. Je moet een expert willen worden in iets, nieuwsgierig worden als er weer iets in jouw vakgebied gebeurt. En als je dan gelooft dat je met onderzoek een waardevolle bijdrage kunt leveren, dan ben je geschikt voor de academie.

Het gaat vooral om hard werken en samenwerken, al moet je ook zeker geluk hebben. Ik was niet de enige die in 2014 solliciteerde voor een onderzoeksplek. Ik denk dat er best wat mensen zijn die een proefschrift zouden willen schrijven, en dat ook zeker goed zouden kunnen, maar voor wie er geen mooie en betaalde plek aan de universiteit beschikbaar is. Ja, nieuwsgierigheid, hard werken en geluk hebben, dat zijn de belangrijke componenten in de wetenschap.

Dit interview is afgenomen in 2017.

Personalia

Personalia: Marnix Hebly
Functie: Promovendus
Expertise: Verbintenissenrecht
Huidig onderzoek: Tijdsaspecten van schadevaststelling

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen