Admission

Criminologie

Belangrijke data

  • Extra voorlichtingsavond criminologie: 1 december 2022
  • Q&A decentrale selectie: Begin januari
  • Selectietoets: 11 februari 2023
  • Cijferslijst inleveren: tussen 15 januari  en 15 februari 2023

Tof dat je interesse hebt in de bacheloropleiding Criminologie! Criminologie is een numerus fixus opleiding en kent een decentrale selectie. Je kan je aanmelden van 1 oktober tot 15 januari.  

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, ongeacht het gevolgde profiel. 

Dan ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Je kunt met elke hbo-propedeuse instromen, ongeacht de opleiding. Wel adviseren we de hbo-opleiding Rechten of Integrale Veiligheidskunde, aangezien de stap vanuit het hbo naar de universiteit kleiner wordt door de inhoudelijke overlap. 

Ook met een buitenlands diploma ben je toelaatbaar tot de opleiding, mits dit diploma qua niveau overeenkomt met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse. Of dit zo is, wordt door ons Admissions Office bepaald. Stuur hen dan ook vrijblijvend een mail, dan weet je zeker dat je straks kan starten met de opleiding. 

Ben je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder en beschik je dan niet over één van de bovenstaande vooropleidingen? Niet getreurd, je kan de toelating afdwingen door deelname aan een toelatingsexamen (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van de opleiding. 

De selectie wordt gemaakt aan de hand van een cijferlijst en een selectietoets. Aan de hand van het gemiddelde cijfer van je cijferlijst en de beoordeling van de toets, wordt een ranglijst gemaakt. Het gemiddelde cijfer van je cijferlijst en de toets tellen daarbij elk voor de helft.  

Je ontvangt na het verstrijken van de aanmelddeadline (dus kort na 15 januari) instructies met betrekking tot het aanleveren van de cijferlijst en het maken van de selectietoets. Hierin besteden we ook aandacht aan wat er precies tijdens de toets aan bod komt. 

Studenten met rangnummer 1 tot en met 135 krijgen op 14 april direct een plaats aangeboden via Studielink aangeboden. 

We kijken naar je gemiddelde cijfer van je laatst behaalde eindcijferlijst. In beginsel kijken we naar de cijfers Nederlands, Engels en Wiskunde. Kan dit niet, dan trekken we een gemiddelde over de gehele cijferlijst. Wat je laatst behaalde eindcijferlijst is, is afhankelijk van jouw vooropleiding.

We kijken dan naar de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde van de VWO SE-cijfers tot en met 12 januari 2023. Voor meer informatie klik hier.

We kijken dan naar de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde van de VWO eindcijferlijst. Deze is op te vragen via DUO.

We kijken dan naar de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde van je eindexamenlijst van 5 havo of (wanneer daar sprake van is) de gemiddelde van je mbo-diploma (niveau 4). 

We kijken dan naar het gemiddelde van je laatst behaalde eindcijferlijst. 

We kijken dan naar het gemiddelde van je laatst behaalde eindcijferlijst. 

De selectietoets wordt gehouden op zaterdag 11 februari. Houdt deze dag dus in ieder geval vrij. De toets zal online plaatsvinden met proctoring. De inhoud en precieze tijd van de toets wordt in de week na 15 januari bekendgemaakt. 

Let op: De selectietoets is verplicht bij de decentrale selectie van criminologie. Wanneer je hierbij niet aanwezig bent doe je automatisch niet meer mee aan de selectie.

 

Schrijf je nog niet direct uit! Studenten met rangnummer 1 tot en met 135 hebben 2 weken om de plaats te accepteren. Indien een student de plaats weigert of er zijn 2 weken verstreken, komt er een nieuwe plek vrij voor de student met het eerstvolgende rangnummer. Deze studenten krijgen automatisch bericht via Studielink. Ook zij hebben 2 weken om de plek te accepteren. Daarnaast kunnen studenten afvallen door het niet behalen van de toelatinggevende vooropleiding. De rangnummers kunnen dus blijven schuiven tot de aanvang van het collegejaar.  

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes