Beurzen & fondsen

Four students talking with a teacher

Het verkrijgen van een beurs of fonds is niet altijd gemakkelijk en vereist enige inspanning, maar dat betekent niet dat je het niet moet proberen! We hebben alle beurzen en fondsen opgesomd die onze studenten het meest gebruiken. 

Financiele ondersteuning die bij jouw situatie past

Denk je eraan om te studeren of een stage te lopen in het buitenland? Wellicht dat je dan in aanmerking komt voor een beurs. Ben je nog op zoek naar extra middelen om naar het buitenland te gaan in aanvulling op een beurs? Dan kun je ook particuliere fondsen bekijken. 

 • Je bent op zoek naar extra middelen voor je uitwisseling, onderzoek of stage
 • Je verkeert in grote financiële problemen

Bij veel fondsen vindt de selectie voor de beurzen schriftelijk plaats. Het is daarom uiterst belangrijk dat je aanvraag zorgvuldig en zo compleet mogelijk is. Het is aan te raden een afspraak te maken met een studentendecaan voor het bekijken van je aanvraag en begroting. Veel fondsen vragen een referentiebrief van een studentendecaan. De studentendecanen hebben regelmatig contact met verschillende fondsen en kunnen je wijzen op fondsen die misschien voor jou van toepassing zijn. Hier kan je lezen hoe je een afspraak met een studentendecaan kan maken. Neem hiervoor ruim de tijd. Je aanvraag dient vaak 3 maanden vóór vertrek ingediend te zijn. Enkele grotere fondsen zijn:

 • Studiefinanciering en fondsen voor master in het buitenland: meer informatie over een opleiding in het buitenland van een jaar of langer en financiële steun van particuliere fondsen
 • Cultuurfonds: voor een studie of onderzoek op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in het buitenland na een volledige opleiding. 
 • Campus France Salons: voor Nederlandse studenten die een master willen doen in Frankrijk.
 • Graduate Erasmus Fulbright: voor studenten die op graduate niveau in de VS willen studeren (master’s, non-degree of onderzoek, PhD is niet mogelijk)
 • VSBfonds: voor studenten die een voltijd studie willen doen in het buitenland na het behalen van een bachelor of master diploma.

De universiteit geeft financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de nominale duur van hun studie. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Ziekte
 • Zwangerschap en bevalling
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen (handicap)
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding

De universiteit verleent studiefinanciering aan studenten vanwege bijzondere omstandigheden tijdens de nominale studieduur. De bijzondere omstandigheden kunnen relevante maatschappelijke activiteiten of topsport zijn.

 • Bestuursbeurs studentenorganisatie: Je komt in aanmerking voor een bestuursbeurs als je als EUR-student lid bent van het bestuur van een studentenorganisatie.
 • Individuele bestuursbeurs: Studenten die lid zijn van een Opleidingscommissie, Faculteitsraad, Universiteitsraad (bij het Erasmus MC de Gezamenlijke Vergadering) of van het bestuur van de Stichting Erasmus Sport
 • Collegegeldvrij besturen is een éénmalige vrijstelling van het collegegeld tijdens het bestuursjaar die aangevraagd kan worden door voltijds bestuursleden van studentenverenigingen en de Universiteitsraad.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ondersteunt via bijdragen uit het Fonds Bijzondere Voorzieningen eenmalige door studentengroeperingen/-organisaties van de EUR georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen-maatschappelijke vorming.

Een selectie uit de belangrijkste beurzen/fondsen

Beurzen/fondsenInformatie
Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS)De Rotterdam Talent Scholarship (ROTAS) is voor Rotterdamse studenten die aan het Erasmus University College (EUC) willen studeren maar financiële obstakels ondervinden. De beurs is er om getalenteerde en ambitieuze mensen die ontoereikende financiële middelen hebben de mogelijkheid te geven om te studeren. Met ROTAS kun je een universitaire bachelor afronden zonder je zorgen te maken over de financiën.
Sociaal Noodfonds

Het sociaal noodfonds is bestemd voor studenten die in acute nood verkeren en met een kleine lening tijdelijk kunnen worden geholpen. Je kunt per jaar maximaal € 250 lenen en moet dit bedrag binnen 12 maanden terugbetalen. Je komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning als het geld nodig is voor collegegeld of boeken of wanneer je structureel in financiële nood verkeert.

Wil je een beroep doen op het sociaal noodfonds, neem dan contact op met je studentendecaan. Deze bespreekt met jou je situatie. Bij het ESSC kun je een afspraak maken met een decaan.

Bij toekenning sluit je een leenovereenkomst. Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, kan er tot incasso worden overgegaan.

Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam Dit fonds ondersteunt talentvolle minvermogende studenten. Meer informatie
EUR Excellence ScholarshipWanneer je reeds een mastergraad hebt behaald en een tweede masteropleiding wenst te volgen dan val je niet langer onder het wettelijk collegegeld. Dit betekent dat je niet het lage tarief van het wettelijk collegegeld verschuldigd bent, maar het veel hogere instellingscollegegeld (zie website). De Erasmus Universiteit komt goede studenten graag tegemoet in deze hogere kosten. Wanneer je een opleiding (bachelor of master) aan de EUR cum laude heeft afgerond, kunt je in aanmerking komen voor een EUR Excellence Scholarship. Met deze scholarship wordt het collegegeld voor je tweede masteropleiding verlaagd tot het wettelijke collegegeld. Deze verlaging geldt voor de gehele duur van de opleiding zolang het studietempo zodanig is dat naar verwachting binnen de termijn die voor de opleiding staat kan worden afgestudeerd. Meer informatie
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van RenswoudeMet inachtneming van de bedoelingen van Maria van Duyst van Voorhout wil de Stichting “Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude” te ‘s-Gravenhage jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.

Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening. Meer informatie
Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch FondsDe Stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Meer informatie
Schuurman Schimmel-van Outeren

De stichting is een particulier studiefonds dat al meer dan 125 jaar bestaat. Zij schenkt beurzen aan studenten die hun studie niet kunnen betalen. Voor studenten die een studiebeurs zoeken

 • om je studie in Nederland te bekostigen
 • om in het buitenland stage te lopen
 • om wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het buitenland?
  Meer informatie
Stichting Bekker-la Bastide FondsDeze stichting heeft onder andere ten doel het verlenen van financiële steun aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Meer informatie
Tesselschade-Arbeid Adelt (speciaal voor vrouwen)TAA vindt het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Daarom biedt TAA ondersteuning aan vrouwen die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben. Meer informatie

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen