Tentamens

Hieronder vind je per onderwerp meer informatie over het afnemen van tentamens.

Tentamens op Campus Woudestein beginnen op vaste tijden: 09:30 uur, 13:30 uur en 18:30 uur. Je kan 30 minuten voor het begin van het tentamen het Exam Centre betreden.

Alle informatie over tentamenlocaties kun je via Osiris Student ophalen. Je ziet dan in welke zaal en in welk blok je wordt verwacht. Enkele werkdagen voor een tentamen wordt de exacte locatie van dat tentamen via dit kanaal gepubliceerd.

 • Een geldig en fysiek identiteitsbewijs meenemen (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
 • Enkele pennen en potloden, een gum en indien toegestaan een rekenmachine en eventueel een reserve rekenmachine. 
 • Trek geen schoenen met harde zolen aan naar tentamens. Zo ben je je medestudenten niet tot last wanneer je de tentamenzaal betreedt en verlaat. 
 • Schakel mobiele telefoons, horloges en eventuele andere (potentiële) communicatieapparatuur uit voor de aanvang van tentamens en berg ze op in je jas of tas.
 • Zet op ieder vel papier dat je inlevert je naam en studentennummer. 

De fysieke tentamens worden afgenomen in het Exam Centre (S-building). Hier vindt je de plattegrond; het Exam Centre bevindt zich in E 3.

De volledige orderegels vind je onderaan de pagina. Hieronder worden enkele van de belangrijkste regels samengevat:

Mobiele telefoons en horloges

Wanneer er een opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen aanwezig is, mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen zet je je mobiele telefoon uit wanneer je de tentamenruimte betreedt. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Dit betekent dat je je mobiele telefoon niet op het lichaam draagt. Berg hem op in je jas of tas. Gebruik van andere elektronische communicatieapparatuur tijdens tentamens is tevens verboden. Horloges zijn ook niet toegestaan gedurende het tentamen. Je bergt je horloge op in je jas of tas. Let op: een overtreding wordt aangemerkt als fraude! 

Toiletbezoek tijdens tentamens

Iedere deelnemer mag tijdens de afname van een tentamen één keer naar het toilet. Het toiletbezoek meld je aan bij de surveillant. Vervolgens volg je zijn/haar aanwijzingen op. Per blok mag steeds maximaal 1 deelnemer naar het toilet. Het is verboden om tijdens het toiletbezoek een telefoon of horloge bij je te dragen. De EUR maakt gebruik van mobiele detectieapparatuur om het gebruik van mobiele telefoons op het toilet op te sporen. Overtreding van deze regel wordt als fraude aangemerkt.

Te laat komen

Het kan onverhoopt gebeuren dat je te laat komt bij het tentamen. Ongeacht de reden gaat dit van je werktijd af. Daarnaast ben je ook je medestudenten tot last wanneer de sessie net begonnen is en je te laat binnenkomt. 
Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen, daarna niet meer, tenzij de hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen (door collectief en aantoonbare ernstige verkeershinder). Tegen de beslissing dat vanwege te laat komen geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

Vragen stellen

Gedurende het eerste halfuur van het tentamen is de docent van het bijbehorende vak aanwezig om eventuele vragen over (de vragen in) het tentamen te beantwoorden (met uitzondering van ESSB). De docent zal uiteraard geen antwoorden verklappen, maar kan eventuele onduidelijkheden over het tentamen wegnemen. 

Tentamens en examens worden fysiek op de campus afgenomen. In een heel beperkt aantal uitzonderingen is het voor een klein aantal opleidingen mogelijk een tentamen online (gesurveilleerd via online proctoring) te maken. Dat kan alleen als je minimaal 2 weken voorafgaand aan het tentamen al een verzoek hebt ingediend EN alleen als je verzoek ook is goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding. Let op, dit is niet voor alle opleidingen mogelijk. Voor meer informatie raadpleeg je de info van jouw opleiding via de onderstaande links:

Wanneer je verzoek is goedgekeurd en je gaat binnenkort je tentamen online maken, kijk dan hieronder bij 'Downloads' voor verdere instructies en handige tips.

Hieronder vind je per onderwerp meer informatie over het aanmelden.

De reguliere aanmeldingsperiode voor alle tentamens binnen de EUR die op Campus Woudestein plaatsvinden begint 26 werkdagen voor het schriftelijk tentamen en eindigt 5 werkdagen voor het tentamen. De aanmelding voor een tentamen verloopt via OSIRIS. De dag waarop het tentamen plaatsvindt, wordt bij het berekenen van de aanmeldingsperiode niet meegeteld. Aanmelden op een bepaalde dag is mogelijk tot 23:59 uur. 

Rekenvoorbeeld reguliere periode:
Als jouw tentamen dus bijvoorbeeld op 31 januari plaatsvindt, loopt de aanmeldingsperiode van dit tentamen van 27 december om 00:01 uur (26 werkdagen voor het tentamen) tot en met 24 januari om 23:59 uur (5 werkdagen voor het tentamen).  

Voor bijna alle reguliere schriftelijke tentamens (en hertentamens) binnen de EUR geldt dat je je alleen binnen de (hierboven genoemde) vastgestelde aanmeldingsperiode via Osiris Student voor tentamens kunt aanmelden. Zodra je je hebt aangemeld, ontvang je altijd een e-mail waarin jouw aanmelding door de universiteit wordt bevestigd. Bewaar deze e-mail totdat jouw resultaat in Osiris bekendgemaakt is. Als je geen bevestigingsmail ontvangt, moet je ervan uitgaan dat je niet voor het tentamen aangemeld bent.

Te laat?

Buiten de aanmeldingsperiode kun je je niet via Osiris Student inschrijven voor tentamens. Neem contact op met je faculteit als je niet bent ingeschreven voor je tentamen of kijk bij aanmelden buiten de aanmeldingsperiode.

 1. Controleer of je als student staat ingeschreven bij de opleiding waaraan je het tentamen wilt afleggen.
 2. Controleer of je als deelnemer staat ingeschreven van het vak waarvoor je het tentamen wilt afleggen.
 3. Lees in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding waarvoor je het tentamen wilt afleggen wat de officiële spelregels zijn. Controleer daarna in hoeverre je aan deze regels voldoet. Iedere OER bevat een paragraaf of hoofdstuk over (het afleggen van) tentamens.
 4. Als het je toch niet lukt om je tijdens de aanmeldingsperiode in te schrijven voor een tentamen helpen wij je graag! Neem contact op met het ESSC en dan kijken we naar je vraag.

Tijdens de aanmeldingsperiode kun je je ook afmelden voor tentamens. Ook dit regel je gemakkelijk via Osiris Student. Zo voorkom je dat de vermelding "niet opgekomen" in je studentendossier genoteerd wordt bij het vak in kwestie.

Studenten aan de onderstaande faculteiten kunnen zich niet tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens:
- Bachelor- en masterstudenten aan ESL.

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen (binnen redelijk grenzen) gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten, waaronder aanpassing van tentamenvoorzieningen, vergroten de mogelijkheid tot gelijke kansen op studiesucces.

Allereerst moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van de faculteit waarvoor je bent ingeschreven. Wanneer je bij twee faculteiten bent ingeschreven, moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor het afleggen van schriftelijke tentamens in de daarvoor bestemde zalen en voor welke periode de toestemming geldt.  

Als studenten toestemming hebben om in de daarvoor bestemde zalen tentamens te mogen afleggen, dan worden ze na inschrijving in Osiris automatisch aangemeld voor deze zalen. 

Let op: bij een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor een tentamen kun je nog gebruik maken van de extra faciliteiten. Wanneer de verlate inschrijving binnen de twee werkdagen voor een tentamen of op de dag van het tentamen valt, dan vervalt het recht op extra tentamenfaciliteiten.

Tentamens voor studenten met een functiebeperking vinden plaats in aparte zalen op Campus Woudestein. Meer informatie vind je op Osiris Student.

De aanvangstijd in de aparte zalen voor studenten met een functiebeperking is gelijk aan die van de reguliere tentamens. De eindtijd is een half uur later dan de reguliere tentamens.

De orderegels rondom de afname van tentamens in de daarvoor bestemde zalen voor studenten met een functiebeperking zijn identiek aan de reguliere orderegels. 

Wanneer je toestemming hebt om in een aparte zaal tentamens te maken, kun je geen tentamen afnemen in eem andere zaal. Er kunnen geen twee plaatsen worden gereserveerd. Als je te laat bent voor de aparte zaal en toch nog mee wil doen in een andere zaal zonder extra tentamentijd, dan wordt er een stempel eigen risico geplaatst op het werk.

De examencommissie van een opleiding of faculteit stelt de regels van tentamens vast. De commissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Er zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels. Zo wordt er verzekerd dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen. Je kunt de orderegels hier downloaden.

Tentamens worden soms geannuleerd vanwege extreem slechte weersomstandigheden. Daarbij kun je denken aan een zware storm, ijzel of hevige sneeuwval. Hierdoor kunnen lange files ontstaan, het treinverkeer ontregeld raken, of het kan simpelweg gevaarlijk zijn om überhaupt de straat op te gaan. De afname van tentamens op de EUR wordt daardoor ook ontregeld, bijvoorbeeld omdat veel studenten niet verschijnen of te laat aankomen. De praktijk leert dat in dergelijke situaties veel verwarring optreedt als tentamens toch doorgaan, maar ook als tentamens worden geannuleerd. Om in dit soort complexe situaties snel duidelijkheid te geven is er één algemene procedure. 

Als het KNMI een weeralarm afgeeft voor het hele land of specifiek voor de Regio Rijnmond. Zodra een weeralarm wordt afgekondigd, wordt er vastgesteld welke tentamens voor welke opleidingen gepland staan. Deze worden geannuleerd. Wanneer dezelfde tentamens ook online zijn ingepland, dan worden deze ook geannuleerd. Je leest hieronder hoe de annulering gecommuniceerd wordt. Let op: Voor tentamens van Geneeskunde kan een andere procedure gelden.

De afgelasting staat op de startpagina van de EUR vermeld en ook op de nieuwspagina’s van het ESSC en van de examenadministratie. De annulering wordt ook vermeld op de monitoren op de campus. De faculteiten kunnen de studenten daarnaast nader informeren via SIN of SMS.

Na het annuleren van tentamens vanwege een weeralarm wordt er zo snel mogelijk een nieuwe datum vastgesteld. De Tentamenorganisatie overlegt met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding(en). De nieuwe datum ligt maximaal twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. De nieuwe datum wordt vervolgens door de betreffende opleiding(en) op SIN gepubliceerd. De Tentamenorganisatie publiceert de nieuwe datum op de website van het ESSC en op de monitoren in het Exam Centre.  

Heb je een klacht over een tentamen en/of de gang van zaken tijdens de afname van een tentamen? Dan kun je via de pagina Rechtspositie meer informatie vinden over het indienen van een klacht.

Griep en/of pandemie

Check de website van de Rijksoverheid voor meer details: 

We verwachten een verantwoordelijke en professionele houding van studenten, die de richtlijnen van het RIVM volgen en niet deelnemen aan tentamens op de campus als ze dusdanig ziek zijn.

ASK Erasmus

Find your answer

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen