Tentamens

-

Tentamens op Campus Woudestein beginnen op vaste tijden: 09:30 uur, 13:30 uur en 18:30 uur. Vanaf 30 minuten voorafgaand aan het tentamen kan je de tentamenhal betreden.

Voor alle informatie over tentamenlocaties kun je je abonneren op het SIN-Online Channel ‘Tentamenlocaties’. Eén werkdag voor een tentamen wordt de exacte locatie van dat tentamen via dit Channel bekendgemaakt.

 • Een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
 • Enkele pennen en potloden, een gum en indien toegestaan een rekenmachine en eventueel een reserve rekenmachine. Zorg voor een back up en voorkom gedoe!
 • Trek geen schoenen met harde zolen aan naar tentamens. Dit zodat je je medestudenten niet tot last bent wanneer je de tentamenzaal betreedt en verlaat. De vloer van de tentamenzaal is namelijk van steen gemaakt. 
 • Mobiele telefoons, horloges en eventuele andere (potentiële) communicatieapparatuur voor de aanvang van tentamens uitschakelen en in de jas of tas opbergen.
 • Zet op ieder vel papier dat je inlevert je naam en studentennummer. 

De afname van fysieke tentamens vindt plaats in het Van der Goot Building (voorheen het M-gebouw), in de grote hal op de begane grond.  Je betreedt het Van der Goot gebouw via een van de ingangen van het gebouw. Hier kan zich een rij vormen. Zowel buiten het Van der Goot gebouw als in de hal en in de zaal dien je je te houden aan de looplijnen.

Zie de orderegels schriftelijke tentamens. Hieronder worden enkele van de belangrijkste regels samengevat:

Mobiele telefoons en horloges

In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude. Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

Toiletbezoek tijdens tentamens

Gedurende de afname van een tentamen mag iedere deelnemer één keer naar het toilet. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Per blok mag steeds maximaal 1 deelnemer naar het toilet. Het is verboden om tijdens het toiletbezoek een telefoon of horloge bij je te dragen. Overtreding van deze regel wordt als fraude aangemerkt. De EUR maakt gebruik van mobiele detectieapparatuur om het gebruik van mobiele telefoons op het toilet te detecteren.

Te laat arriveren

Het kan onverhoopt gebeuren dat je te laat arriveert bij het tentamen. Ongeacht de reden gaat dit van je werktijd af. Daarnaast ben je ook je medestudenten tot last wanneer de sessie net begonnen is en je verlaat binnenkomt. 
Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij de hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

Vragen stellen

Gedurende het eerste half uur van het tentamen is de docent van het bijbehorende vak aanwezig om eventuele vragen over (de vragen in) het tentamen te beantwoorden. De docent zal uiteraard geen antwoorden verklappen, maar kan eventuele onduidelijkheden over het tentamen wegnemen. 

Coronavirus

Voorafgaand aan een tentamen op de campus dien je jezelf de volgende 5 vragen te stellen:

 1. Heb je, of had je een of meerdere van onderstaande klachten (in de afgelopen 24 uur)?
  • Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 2. Heb je het coronavirus (gehad) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (door een positieve test)?

Als je een van de vragen met “JA” beantwoordt, zul je helaas geen tentamen op de campus kunnen maken. We verwachten een verantwoordelijke en professionele houding van studenten, die de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en niet zullen deelnemen aan tentamens op de campus als ze aan een van de bovengenoemde criteria voldoen. Ga naar ‘hoe aan te vragen’ voor de vervolgstappen.

 1. Ben je (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
 2. Ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
 3. Heb je een huisgenoot of ben je in nauw contact geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?

Dan kan je alleen een tentamen op campus maken als je zelf volledig gevaccineerd bent of wanneer je in de afgelopen half jaar / 180 dagen (vastgesteld) Corona hebt gehad. We verwachten een verantwoordelijke en professionele houding van studenten, die de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en niet zullen deelnemen aan tentamens op de campus als ze aan een van de bovengenoemde criteria voldoen.

Hoe aan te vragen?

Omdat een tentamen een belangrijk onderwijsonderdeel is, kan je in dat geval hetzelfde tentamen thuis maken. De surveillance is dan via Online Proctoring. Je kunt hiervoor vanaf 5 werkdagen voor het examen een verzoek indienen via OSIRIS ZAAK. Dien deze aanvraag in zodra je weet dat je niet naar de campus mag komen, maar ten minste één werkdag voor het examen. Dit is belangrijk omdat het examen online voor je moet worden voorbereid.

De volgende voorbeelden illustreren de implicatie van "ten minste één werkdag voor het examen":

 1. Een examen van dinsdag tot vrijdag betekent dat de OP aanvraag in Osiris uiterlijk om 17.00 uur de dag ervoor gedaan moet worden.
 2. Een maandag examen betekent dat de OP aanvraag in Osiris voor vrijdag 17.00 uur gedaan moet zijn.

Als u uw aanvraag later indient, zullen wij proberen zo snel mogelijk te reageren, maar wij kunnen niet garanderen dat dit mogelijk is voor het begin van het tentamen.

-

De reguliere aanmeldingsperiode voor alle tentamens binnen de EUR die op Campus Woudestein plaatsvinden start 26 werkdagen voor het schriftelijk tentamen en eindigt 5 werkdagen voor het tentamen. De aanmelding voor een tentamen verloopt via OSIRIS. De dag waarop het tentamen plaatsvindt wordt bij het berekenen van de aanmeldingsperiode niet meegeteld en aanmelden op een bepaalde dag is mogelijk tot 23:59 uur. 

Rekenvoorbeeld reguliere periode:
Als jouw tentamen dus bijvoorbeeld op 31 januari plaatsvindt, loopt de aanmeldingsperiode van dit tentamen van 27 december om 00:01 uur (26 werkdagen voor het tentamen) tot en met 24 januari om 23:59 uur (5 werkdagen voor het tentamen).  

Voor bijna alle reguliere schriftelijke tentamens (en hertentamens) binnen de EUR geldt dat je je alleen binnen de vastgestelde aanmeldingsperiode via Osiris Student voor tentamens kunt aanmelden. Deze periode wordt in de vorige alinea beschreven. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je altijd een e-mail waarin jouw aanmelding door de universiteit wordt bevestigd. Bewaar deze e-mail totdat jouw resultaat in Osiris bekendgemaakt is. Als je geen bevestigingsmail ontvangen hebt moet je ervan uitgaan dat je niet voor het tentamen aangemeld bent.

Te laat?

Buiten de aanmeldingsperiode kun je je niet via Osiris Student inschrijven voor tentamens. Verderop op deze pagina wordt uitgelegd hoe je je buiten de aanmeldingsperiode alsnog voor tentamens kunt aanmelden.

 1. Controleer of je als student van de opleiding waaraan je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 2. Controleer of je als deelnemer van het vak waarvoor je het tentamen wilt afleggen staat ingeschreven.
 3. Lees in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding waarvoor je het tentamen wilt afleggen wat de officiële spelregels omtrent tentamens zijn, en controleer in hoeverre je aan deze regels voldoet. Iedere OER bevat een paragraaf of hoofdstuk over (het afleggen van) tentamens.
 4. Als het je toch niet lukt om je tijdens de aanmeldingsperiode in te schrijven voor een tentamen helpen wij je graag. Hiertoe dien je contact op te nemen met het ESSC.

Informatie in bewerking.

 • Bachelor: studenten worden ingeschreven voor de reguliere tentamens, zij moeten zich zelf aanmelden voor hertentamens. Als een student niet is ingeschreven voor een (her)tentamen, maakt hij/zij het op eigen risico en wordt achteraf gecontroleerd of ze gerechtigd waren tot deelname. De student hoeft niet zelf een verzoek in te dienen bij de examencommissie. 
 • Master: studenten moeten zich zelf inschrijven voor tentamens via https://eur.osiris-student.nl/. De reguliere aanmeldingsperiode start 26 werkdagen voor het tentamen en eindigt 5 werkdagen voor het tentamen. Voor deeltentamens dienen masterstudenten zich ook zelf in te schrijven. Dit kan onder Registrations in de leeromgeving van het betreffende vak op https://canvas.eur.nl/. Voor het eindtentamen dient de student zich weer via Osiris in te schrijven. Over de eigen risico’s zijn sinds Corona geen regels. Voorheen moesten late aanmelders verzoek doen bij de Examencommissie en 20 euro betalen voor ze een cijfer kregen. Er wordt nagevraagd wat de regels hieromtrent nu zijn. 

Tijdens de aanmeldingsperiode kun je je ook afmelden voor tentamens. Ook dit regel je gemakkelijk via Osiris Student. Hiermee voorkom je dat de vermelding "niet opgekomen" in je studentendossier genoteerd wordt bij het vak in kwestie.

Studenten aan de onderstaande faculteiten kunnen zich niet tussentijds afmelden voor schriftelijke tentamens:
- Bachelor- en masterstudenten aan ESL.

Studenten met tijdelijke of structurele vormen van functiebeperking kunnen voor de duur van deze beperking binnen redelijke grenzen gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten, waaronder aanpassing van tentamenvoorzieningen, kunnen ertoe bijdragen dat er in grotere mate sprake is van een gelijke kans op studiesucces.

Allereerst moet je een verzoek indienen bij de examencommissie van de faculteit waarvoor je bent ingeschreven. Indien je bij twee faculteiten bent ingeschreven moet je bij beide faculteiten apart een verzoek indienen. De examencommissie bepaalt of je op basis van jouw functiebeperking in aanmerking komt voor het afleggen van schriftelijke tentamens in de bovengenoemde zalen en voor welke periode de toestemming geldt.  

Studenten die toestemming hebben om in de kleinere zalen tentamens te mogen afleggen worden, na inschrijving in Osiris, automatisch aangemeld voor deze zalen. 

Let op: voor een verlate aanmelding tot twee werkdagen voor een tentamen kun je nog gebruik maken van de extra tentamenfaciliteiten: Indien de verlate inschrijving binnen de twee werkdagen voor een tentamen valt, of op de dag van het tentamen, dan vervalt het recht op extra tentamenfaciliteiten.

Tentamens voor studenten met een functiebeperking vinden plaats in een aparte zaal in het van der Goot Building, zie SIN-channel Tentamenlocaties.

De aanvangstijd in de aparte zalen voor studenten met een functiebeperking is gelijk aan die van de reguliere tentamens. De eindtijd is een half uur later dan de reguliere tentamens.

De orderegels omtrent de afname van tentamens in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking zijn identiek aan de reguliere orderegels. Zie paragraaf 6 hieronder.

Deelnemers die toestemming hebben om in de kleinere zalen voor studenten met een functiebeperking tentamens te mogen maken kunnen geen tentamen afnemen in de grote hal. Er kunnen geen twee plaatsen worden gereserveerd. Indien een deelnemers te laat is voor de kleinere zaal en toch nog mee wil doen in de grote hal zonder extra tentamentijd dan wordt er een stempel eigen risico geplaatst op het werk.

Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels. Je kunt de orderegels hier downloaden.

Orderegels Tentamens EUR 2021-2022

Incidenteel worden tentamens afgelast vanwege extreem slechte weersomstandigheden. Daarbij valt te denken aan een zware storm, ijzel of hevige sneeuwval. Hierdoor kunnen lange files ontstaan, het treinverkeer ontregeld raken, of het kan simpelweg gevaarlijk zijn om überhaupt de straat op te gaan. Zodoende wordt de afname van tentamens op de EUR ook ontregeld, bijvoorbeeld omdat veel studenten niet verschijnen of te laat arriveren. De praktijk leert dat in dergelijke situaties verwarring optreedt als tentamens toch doorgaan en ook als tentamens worden afgelast. Om in dit soort complexe situaties maximale duidelijkheid te verschaffen is er één algemene procedure. 

Als het KNMI een weeralarm afgeeft voor het hele land of specifiek voor de Regio Rijnmond vanwege zeer zware storm, ijzel, hevige sneeuwval of andere extreem slechte weersomstandigheden. Zodra een weeralarm wordt afgekondigd wordt vastgesteld welke tentamens voor welke opleidingen gepland staan. Deze tentamens worden afgelast en dit wordt op de onderstaande manier gecommuniceerd. Voor tentamens van Geneeskunde kan een andere procedure gelden.

De afgelasting staat op de startpagina van de EUR vermeld en ook op de nieuwspagina’s van het ESSC en van de examenadministratie. De afgelasting wordt ook vermeld op de monitoren op de campus en de faculteiten kunnen de studenten nader informeren via SIN of SMS.

Het afgelasten van tentamen(s) vanwege een weeralarm betekent dat zo snel mogelijk een nieuwe datum moet worden vastgesteld. De Tentamenorganisatie neemt hiertoe het initiatief en overlegt met het onderwijsbureau van de betreffende opleiding(en). De nieuwe datum ligt maximaal twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. De nieuwe datum wordt door de betreffende opleiding(en) op SIN gepubliceerd. De Tentamenorganisatie publiceert de nieuwe datum op de website van het ESSC en op de monitoren in de hal van het Van der Goot Building (voorheen het M-Gebouw).  

Heb je een klacht over een tentamen en/of de gang van zaken tijdens de afname van een tentamen? Dan kun je via de pagina Rechtspositie meer informatie vinden over het indienen van een klacht.

ASK Erasmus

Find your answer

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen