Wat kan de studentendecaan voor je doen?

Informeren, begeleiden, adviseren, voorlichten

Voor inhoudelijke vragen over je studie en andere studie-gerelateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseur. Heb je vragen en/of problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen, dan kun je terecht bij de studentendecanen. Je kunt hierbij denken aan vragen op het gebied van rechtspositie en regelgeving. Het gaat dus om vragen of problemen die niet direct het curriculum (de inhoud van de opleiding) betreffen, maar jou zelf als student.

De studentendecaan kan jou ook helpen in bijzondere gevallen. Doe je bijvoorbeeld aan topsport of heb je een functiebeperking dan kan de studentendecaan jou helpen met het plannen van jouw studieduur en bijvoorbeeld het aanvragen van een beurs.

Studerende ouders
Studenten die zwanger zijn of jonge kinderen hebben kunnen zowel bij de studentendecanen als bij de studieadviseur terecht met vragen over studieduur of andere zaken. Op de campus Woudestein is er een kinderopvanglocatie van Partou.

Mantelzorg
Studenten die mantelzorger zijn kunnen bij de studieadviseurs en studentendecanen terecht om mogelijkheden voor aanpassingen aan het studieprogramma te bespreken. Als er sprake is van studievertraging door mantelzorg, is er soms financiële tegemoetkoming mogelijk.
Voor overige informatie en hulp: Mezzo en CVD Rotterdam


Overige zaken waarmee je naar de studentendecaan kan:

 • Financiën (collegegeld, studiefinanciering) en financiële ondersteuning bij persoonlijke omstandigheden
 • Studievoortgang (bijv. BSA, ziekte of persoonlijke omstandigheden)
 • In- en uitschrijven, toelating en afstuderen
 • Ondersteuning bij aanvraag studiebeurs particuliere fondsen
 • Het aanvragen van bestuursbeurzen
 • Problemen met je faculteit (bemiddeling, klachten, bezwaar en beroep)
 • Studiekeuze, planning en motivatie, maar ook over leren studeren, tentamens doen
 • Huisvesting; voor vragen en advies over het verkrijgen van een urgentieverklaring

Zoek je ondersteuning bij levensvragen? Kijk dan eens op www.studentenpastoraat010.nl

Contact
Je kunt een e-mail sturen naar 
studentendecanen@eur.nl.
Let op! Ben jij reeds students aan de EUR? Dan wordt jouw e-mail enkel in behandeling genomen wanneer hij is verzonden van een EUR-account. 

De studentendecanen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Olav Bollen

  Dhr. drs. O. (Olav) Bollen
  Erasmus MC: di 13.00-17.00uur
  Woudestein: woe t/m vrij 

 • Jenny Dijkstra

  Mw. drs. A.W. (Jenny) Dijkstra
  Woudestein: ma, di, do, vrij 
  Aanspreekpunt topsport 

 • Myrte Dokter

  Mw. mr. M.M. (Myrte) van der Wiel – Dokter
  Woudestein: ma, di, do, vrij 

 • Mw. R. (Regina) de Bruijn - Boot MA 
  Woudestein: ma, di, do, vrij
  Studentdecaan voor studenten met een functiebeperking

 • Mw. M. (Marlijn) Wagenaar Msc 
  Woudestein: ma, di, do, vrij
  Studentendecaan voor studenten met een functiebeperking