Afstudeerscriptie master Health Economics, Policy & Law

Inhoud

De master Health Economics, Policy & Law (HEPL) is een internationale, Engelstalige,
masteropleiding. Het is een multidisciplinaire opleiding waarin de complexiteit van
verschillende gezondheidszorgsystemen wordt bestudeerd vanuit gezondheidseconomisch,
beleidswetenschappelijk en gezondheidsjuridisch perspectief. Gegeven deze
brede, internationale oriëntatie bereidt de master HEPL studenten naast een nationale
carrière bij bijvoorbeeld overheden, onderzoeksinstellingen, farmaceuten en verzekeraars
ook voor op een internationale carrière bij organisaties zoals de EU, Wereldbank,
consultancybedrijven en de WHO. Binnen de master HEPL kan men voor de specialisatie
Health Economics kiezen.

De master wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie. In het kader van deze
scriptie kan een student een onderzoek uitvoeren voor en/of bij een instelling.
Uitgangspunt hierbij is altijd dat het een wetenschappelijk onderzoek betreft dat aansluit
bij één van de bovengenoemde terreinen van HEPL. De scriptie is altijd Engelstalig en
kan de vorm hebben van een artikel of een rapport.

Periode en omvang

De omvang van de scriptie bedraagt 420 studiebelastingsuren (15 ECTS). De scriptie is
vaak geconcentreerd in de periode van maart tot en met juni, maar dit kan variëren.

Begeleiding

Vanuit ESHPM is er altijd een inhoudelijk begeleider van de scriptie. Die begeleider dient
ook het onderzoeksplan goed te keuren. Soms wordt de begeleiding vanuit ESHPM
aangevuld met een begeleider van uw instelling. De werkverdeling en andere praktische
aspecten worden in onderling overleg nader bepaald.

Contactpersoon

Bij vragen over de afstudeerscriptie kunt u contact opnemen met de coördinator, dr. M.M.H. (Mathilde) Strating  (telefoon: 010-4088557, e-mail: dr. M.M.H. (Mathilde) Strating).

Voor meer informatie over de master Health Economics, Policy & Law (HEPL) kunt u hier terecht.