Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Alle opleidingen van ESHPM kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In het OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

Bacheloropleiding:

Pre-masteropleiding:

Masteropleidingen:

Regels & Richtlijnen