Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Alle opleidingen van ESHPM kennen een eigen Onderwijs- en Examenreglement (OER). In de OER staan alle regels en richtlijnen vermeld omtrent het afnemen van tentamens en examens en diverse rechten en plichten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen