Big data epistemologie

In dit onderzoek worden de epistemologische claims van Big data nader verkend. De zorg hanteert traditioneel gezien hoge standaarden voor bewijsvoering. Het nadeel van deze hoge standaarden is dat het vinden van bewijs vaak lang duurt, veel inspanning kost of zelfs niet mogelijk is. Big data technieken lijken een alternatief te bieden door al aanwezige data snel te analyseren. In dit onderzoek verkennen we of – en zo ja hoe – met Big data de wetenschappelijke bewijsvoering van zorg zal veranderen.

Daarvoor hebben we systematisch editorials in wetenschappelijke bladen geanalyseerd om verschillende discoursen over Big data te onderscheiden. Daarnaast voeren we verschillende case studies en etnografisch onderzoek in de dagelijkse zorgpraktijk uit om te onderzoeken hoe Big data in de praktijk vorm krijgt.

Wilt u meer weten over dit project? U vindt alle informatie in het proefschrift Dreaming with Data: Assembling responsible knowledge practices in data-driven healthcare van Marthe Stevens.

Team Big data epistemologie:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen