Onderzoeksthema 1: Digitale patiëntenomgevingen

Digitale patiëntenomgevingen zijn in opmars. We zien dat steeds meer ziekenhuizen, huisartsen, ggz-instellingen en organisaties in de langdurige zorg een patiëntenportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aanbieden. Ook kunnen patiënten inmiddels zelf een PGO aanmaken. Patiëntenomgevingen verbeteren de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals, patiënten / cliënten en hun naasten. Daarnaast kunnen zij een bijdrage leveren aan zelfmanagement en het organiseren en afstemmen van zorg.

Maar hoe zorgen we dat patiëntenomgevingen ook echt meerwaarde hebben voor patiënten en professionals? Er leven nog veel vragen over bijvoorbeeld de inbedding van een patiëntenomgeving in een zorgorganisatie. Wat betekent het gebruik van patiëntenomgevingen voor het zorgproces van de patiënt en het werkproces van de professional? Hoe kan het bijdragen aan gezondheid en welzijn van mensen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van ESHPM naar digitale patiëntenomgevingen. Met ons onderzoek ontwikkelen we kennis die de zorg verder hebt. Met behulp van actieonderzoek verhogen we de kwaliteit van innovatieprojecten.

Uit dit onderzoek zijn een aantal succesfactoren voor zinvol gebruik van digitale patiëntomgevingen gekomen. Deze succesfactoren zijn overzichtelijk vormgegeven in een infographic die u kunt downloaden.

Meer weten? Neem contact op met Bettine Pluut.