Verpleegkundig Vakmanschap

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de zorg. Zij zorgen, samen met andere zorgprofessionals, voor goede kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk bewezen verpleegmethoden, protocollen voor het verpleegkundig handelen en goed georganiseerde werkprocessen dragen daaraan bij.

Het verpleegkundig vak is gericht op het bereiken, behouden en herstellen van gezondheid en kwaliteit van leven van de individuele patiënt (lees ook: cliënt, bewoner, burger) en zijn familie. Het vak richt zich ook op preventie en draagt daarmee bij aan de maatschappij. Verpleegkundigen ondersteunen de patiënt en familie bij het maken van beslissingen over gezondheid, leven en benodigde zorg. Zij streven ernaar dat een patiënt zo snel als mogelijk weer zelfredzaam wordt.

Werk in de coulissen

Verpleegkundigen doen hun werk veelal ‘in de coulissen’. Hun werk is vaak veel minder zichtbaar als dat van artsen. Onderzoekers zoals Davina Allen noemen dit het invisible work van verpleegkundigen. Bijvoorbeeld tijdens het wassen een gesprek voeren met een patiënt en zo uitvinden of de thuissituatie op orde is. Of gauw iets regelen, zodat de patiënt morgen naar huis kan.

Dit voorbeeld laat zien dat de kwaliteit van het verpleegkundig werk van belang is, maar ook de rol van verpleegkundigen in de organisatie van de zorg. Door het onzichtbare karakter van hun werk is de invloed van verpleegkundigen in de meeste zorgorganisaties nog beperkt. Dat is jammer omdat verpleegkundigen een hele belangrijke rol spelen in alle fasen van gezondheid en leven: van voorlichting en preventie tot aan stervensbegeleiding in de laatste fase.

Het belang van empowerment van verpleegkundigen

Het is noodzakelijk dat verpleegkundigen wél invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van hun vak en de organisatie waarin zij dit vak uitoefenen. In de praktijk is behoefte aan zelfstandige professionals die verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het vak en de kwaliteit van zorg. Daarom willen we samen met verpleegkundigen en zorgorganisaties leren hoe we verpleegkundigen kunnen empoweren om verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen. Dit is niet alleen in het belang van patiënten, hun families en de organisatie, maar ook voor het binden, boeien en behouden van verpleegkundigen voor het vak.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen