Sociale veiligheid creëren we met elkaar

Tijdens 4 intensieve sessies waar ruim 60 ESHPM-ers aan mee hebben gedaan bespraken wat sociale veiligheid betekent bij ESHPM en waar we als ESHPM voor willen staan als het gaat om sociale veiligheid. We kwamen tot de conclusie dat dit niet alleen tot stand komt met protocollen of bepaalde functionarissen. Sociale veiligheid creëren we met elkaar, samen, iedere dag weer opnieuw, in alles wat we doen. Het is ook een breed begrip dat veel aspecten omvat. De kern is voor ons dat sociale veiligheid een open cultuur betekent waarin:

  • we het gesprek met elkaar kunnen aangaan over soms moeilijke onderwerpen
  • we respectvol, collegiaal en vriendelijk zijn naar elkaar toe
  • we elkaar zien en waardering uitspreken
  • we streven naar saamhorigheid en eenheid, en toch ook aandacht voor diversiteit en acceptatie van (culturele) verschillen
  • we naar elkaar luisteren, waarin we niet te snel oordelen en waarin we elkaar steunen en helpen als het nodig is
  • mensen met verschillende persoonlijkheden, politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen, achtergronden, geaardheden, genders, of welke andere verschillen dan ook, kunnen samenwerken
  • er ruimte is voor respectvolle dialoog of discussie, voor kritisch denken en nieuwe ideeën en standpunten

Als medewerkers en studenten bij ESHPM streven we ernaar om de sociale veiligheid te verbeteren en hier herhaaldelijk aandacht aan te besteden, zodat we een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig kan voelen en optimaal kan functioneren. Iedereen moet zich veilig voelen om het met elkaar te hebben over ongewenst gedrag, of sociaal onveilige situaties. Het moet duidelijk en makkelijk zijn om hulp te vinden en te krijgen en te weten wat er met een melding gebeurt. 

Ons doel is om een sociaal veilige cultuur in de praktijk te brengen. 

Lees de verhalen van...

‘De kramp moet van het gesprek af’

Dubbelinterview met Rector Magnificus Annelien Bredenoord & Social Safety Officer Hester van de Bovenkamp over sociale veiligheid op de Erasmus universiteit en hoe we kunnen werken aan meer sociale veiligheid voor iedereen.

Dubbelinterview met Annelien Bredenoord & Hester van de Bovenkamp

‘Een kwestie van gezien worden en durven jezelf te laten zien’

Met Onderwijs Service Centrum medewerker John Piarelal gingen we in gesprek over sociale veiligheid, met aandacht voor positieve én negatieve ervaringen op de werkvloer. Zo ontdekken we samen de stappen vooruit.

Interview met medewerker John Piarelal

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen