Integriteit

De Integriteitscode van de Erasmus Universiteit Rotterdam geeft richting aan het beoogde gedrag van onze medewerkers en studenten. Met deze integriteitscode bieden wij onze medewerkers en studenten de ruimte om elkaar te allen tijde aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheid voor het realiseren van een veilige en prettige werk- en studieomgeving.  

In ons dagelijks werk en tijdens onze studie kan het voorkomen dat we geconfronteerd worden met dilemma’s rondom integriteit. In de Integriteitscode worden daarom de belangrijke waarden, normen en standaarden beschreven die handvatten bieden om hiermee om te gaan. Ook worden de contactpersonen genoemd waar medewerkers en studenten terecht kunnen voor vragen.

Naast de Integriteitscode heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een Dilemma Game ontwikkeld die gericht is op het versterken van professionaliteit en integriteit in onderzoek. Deze Dilemma Game gebruikt voorkomende dillema’s in de wetenschap en nodigt uit om met elkaar hierover te discussiëren.

Download hier de integriteitscode

Nieuws

Reglementen, richtlijnen en regelingen

Voor veel verschillende onderwerpen is er een richtlijn, regeling of code opgesteld. Een overzicht van al deze verschillende onderwerpen vind je terug via de pagina’s Reglementen, richtlijnen en regelingen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen