Toelating

Gezondheidswetenschappen, BMG

Voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG moet je voor aanvang van het programma voldoen aan de toelatingseisen.

Vooropleiding

In aanmerking voor toelating tot het pre-masterprogramma komen diegenen:

 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding van minimaal 180 EC aan de universiteit hebben afgerond; of
 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden gezondheid, economie, bedrijfskunde, management, rechtswetenschap, organisatiekunde en bestuurskunde van minimaal 240 EC aan een hbo-instelling hebben afgerond; en
 • Die het bewijs hebben geleverd van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, en
 • Die voldoen aan het vereiste ingangsniveau wiskunde, te weten Wiskunde op VWO niveau. Of een voldoende resultaat hebben behaald voor wiskunde of statistiek op hbo niveau, dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie.

Studenten die na de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG een Engelstalige master willen volgen (Health Care Management (voltijd) of Health Economics, Policy & Law) en niet in het bezit zijn van een afgeronde Nederlandstalige bachelor en/of master opleiding, dienen voorafgaand aan de premaster de Engelse vaardigheid aan te tonen middels een certificaat. Bekijk onderstaand het kopje Engels voor gedetailleerde informatie.

Nederlandse vaardigheid

Je moet voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben.

Benodigde bewijsstukken:

 • Kopie diploma van een Nederlandstalige opleiding aan een middelbare school of hoger onderwijsinstelling OF
 • Een diploma dat daaraan minstens gelijkwaardig is en waarvoor het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dit diploma OF
 • Een certificaat of getuigschrift als bewijs dat de toets 'Nederlands als tweede taal, examenprogramma II' (NT2-programma II) met goed gevolg is afgelegd.

Wiskunde

Je bent toelaatbaar tot de pre-master als je wiskunde op vwo-niveau beheerst, zowel Wiskunde A, als Wiskunde B, Wiskunde C wordt geaccepteerd, of equivalent methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie.

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma('s) EN kopie cijferlijst(en).

Deficiëntie wiskunde

Als je (nog) niet voldoet aan de toelatingseis wiskunde, dan is er sprake van een zogenaamde deficiëntie (letterlijk: tekortkoming) in jouw kennis.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskundedeficiëntie weg te werken:

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is. 
  N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)
  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is.
  N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta
  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen. 
  Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.

Engels

Studenten die na de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG een Engelstalige master willen volgen (Health Care Management of Health Economics, Policy & Law) moeten voorafgaand aan de pre-master een bewijs leveren van een voldoende beheersing van de Engelse taal. Voldoende kennis van de Engelse taal hoeft niet worden aangetoond als de betrokkene:

 • Een bachelor en/of master heeft behaald aan een Nederlandse hbo of wo instelling.
 • De nationaliteit heeft van één van de volgende landen: Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten of,
 • Een universitaire bachelor of master heeft behaald die volledig in het Engels onderwezen is in één van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

Anders kan de betrokkene aan de eis van voldoende kennis van de Engelse taal wordt voldaan, door: 

 • Level Statement of Language & Training Centre Erasmus university (English assessment, geldig voor 1 jaar) met een minimumniveau van B2.2
 • IELTS minimum behaalde score van 6.5 op alle onderdelen
 • iBT TOEFL (geldig voor 2 jaar) of iBT Special Home Edition met een minimum behaalde score van 90
 • International Baccalaureate "English A: Language & Literature higher level" behaald in Nederland
 • Cambridge B2 First
 • Cambridge C1 Advanced
 • Cambridge C2 Proficiency
 • Anglia exam, alleen geldig met een extra spreekvaardigheidstest (C1 of C2 level)

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen