Toelating

Gezondheidswetenschappen, BMG

Als gevolg van de coronacrises en beperkende maatregelen is het welzijn bij sommige studenten onder druk komen te staan met mogelijk nadelige gevolgen voor de studie. In deze bijzondere omstandigheden staat ESHPM toe dat studenten met een vertraging in de laatste fase van hun opleiding niet worden belemmerd bij het starten van de Premaster Gezondheidswetenschappen, BMG. Dit betekent in aanvulling op de reguliere toelatingseisen het volgende:

HBO-bachelor – Premaster

 • Een student die momenteel is ingeschreven voor een HBO-bacheloropleiding en de pre-master Gezondheidswetenschappen BMG wil volgen mag voorwaardelijk worden toegelaten op basis van 222 EC. 
 • Voor een volledige toelating moet de student uiterlijk 31 augustus 2023 het HBO-bachelorprogramma volledig hebben afgerond (240 EC).
 • Wanneer de student er niet in slaagt de HBO-bacheloropleiding uiterlijk 31 augustus 2023 af te ronden, wordt hij/zij uitgesloten van (verdere) deelname aan een (pre)master van ESHPM. Dit is van toepassing totdat hij/zij de HBO-bachelor alsnog heeft afgerond.
 • De student ontvangt het premastercertificaat nadat ook de HBO-bachelor is afgerond.

WO Bachelor – Pre-master

 • De student heeft 31 augustus 2022 tenminste 162 EC behaald in het bachelorprogramma van een Nederlandse of internationale universiteit. Met dit minimale aantal punten wordt de student voorwaardelijk toegelaten tot de Pre-master Gezondheidswetenschappen van 2022-2023;
 • Voor een volledige toelating moet de student uiterlijk 31 augustus 2023 het bachelor programma volledig hebben afgerond (180 EC);
 • Wanneer de student er niet in slaagt het bachelor programma uiterlijk 31 augustus 2023 af te ronden, wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname aan de Pre-master. Dit is van toepassing totdat hij/zij het bachelor programma alsnog heeft afgerond.
 • De student ontvangt het Pre-master certificaat nadat het bachelordiploma is behaald.
 • Studenten die in het academisch jaar 2020-2021 of 2021-2022 zijn toegelaten voor een Pre-master op basis van de zachte knip en hun bachelordiploma nog niet hebben behaald op 31 augustus 2022, worden niet opnieuw toegelaten voor de Pre-master voor academisch jaar 2022-2023. Zij kunnen pas opnieuw instromen als zij het bachelordiploma hebben behaald. Behaalde cijfers in studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 blijven geldig.

Voor de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG moet je voor aanvang van het programma voldoen aan de toelatingseisen.

Vooropleiding

In aanmerking voor toelating tot het pre-masterprogramma komen diegenen:

 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding van minimaal 180 EC aan de universiteit hebben afgerond; of
 • Die met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden gezondheid, economie, bedrijfskunde, management, rechtswetenschap, organisatiekunde en bestuurskunde van minimaal 240 EC aan een hbo-instelling hebben afgerond; en
 • Die het bewijs hebben geleverd van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, en
 • Die voldoen aan het vereiste ingangsniveau wiskunde, te weten Wiskunde op VWO niveau. Of een voldoende resultaat hebben behaald voor wiskunde of statistiek op hbo niveau, dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie.

Studenten die na de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG een Engelstalige master willen volgen (Health Care Management (voltijd) of Health Economics, Policy & Law) en niet in het bezit zijn van een afgeronde Nederlandstalige bachelor en/of master opleiding, dienen voorafgaand aan de premaster de Engelse vaardigheid aan te tonen middels een certificaat. Bekijk onderstaand het kopje Engels voor gedetailleerde informatie.

Nederlandse vaardigheid

Je moet voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben.

Benodigde bewijsstukken:

 • Kopie diploma van een Nederlandstalige opleiding aan een middelbare school of hoger onderwijsinstelling OF
 • Een diploma dat daaraan minstens gelijkwaardig is en waarvoor het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van dit diploma OF
 • Een certificaat of getuigschrift als bewijs dat de toets 'Nederlands als tweede taal, examenprogramma II' (NT2-programma II) met goed gevolg is afgelegd.

Wiskunde

Je bent toelaatbaar tot de pre-master als je wiskunde op vwo-niveau beheerst, zowel Wiskunde A, als Wiskunde B, Wiskunde C wordt geaccepteerd, of equivalent methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie.

Benodigde bewijsstukken: kopie diploma('s) EN kopie cijferlijst(en).

Deficiëntie wiskunde

Als je (nog) niet voldoet aan de toelatingseis wiskunde, dan is er sprake van een zogenaamde deficiëntie (letterlijk: tekortkoming) in jouw kennis.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskundedeficiëntie weg te werken:

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is. 
  N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)
  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is.
  N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta
  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen. 
  Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.

Engels

Studenten die na de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG een Engelstalige master willen volgen (Health Care Management of Health Economics, Policy & Law) moeten voorafgaand aan de pre-master een bewijs leveren van een voldoende beheersing van de Engelse taal. Voldoende kennis van de Engelse taal hoeft niet worden aangetoond als de betrokkene:

 • Een bachelor en/of master heeft behaald aan een Nederlandse hbo of wo instelling.
 • De nationaliteit heeft van één van de volgende landen: Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten of,
 • Een universitaire bachelor of master heeft behaald die volledig in het Engels onderwezen is in één van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.

Anders kan de betrokkene aan de eis van voldoende kennis van de Engelse taal wordt voldaan, door: 

Certificaat

Equivalent B.2 CEFR

Level Statement of Language & Training Centre Erasmus University (English intake test, geldig voor 1 jaar)

B.2.2

IELTS

Minimum behaalde score 6,5

iBT TOEFL (geldig voor 2 jaar) of iBT Special Home Edition

Minimum behaalde score 90

Cambridge First Certificate (FCE)

Minimum behaalde score A en B

Cambridge Advanced (CAE)

Minimum behaalde score C

Anglia exam

Alleen geldig met een extra spreekvaardigheidstest (C1 of C2 niveau)

International Baccalaureate "English A: Language & Literature higher level" behaald in Nederland

English A

 

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen