Cursus Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering

Met jaren ervaring kennis aanscherpen?

Wilt u uw kennis met betrekking tot het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verbreden? Wij willen onze kennis op dat gebied met u delen. De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen. De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten waarbinnen hoorcolleges en actieve werkvormen worden afgewisseld. Tevens krijgt u de gelegenheid om te ‘netwerken’.

Tijdens deze bijeenkomsten zal door middel van actuele voorbeelden de belangrijkste jurisprudentie worden toegelicht, waarbij steeds een koppeling zal worden gemaakt tussen theorie en praktijk. Deze koppeling, gecombineerd met de huiswerkopdrachten, maakt dat de cursist actief met de stof bezig is en blijft. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: verdieping aansprakelijkheidsrecht; verdieping verzekeringsrecht; causaliteit; schade; verzekering, schade en omgang; actualiteiten aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De Mastercourse zal worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Na afloop van de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering is uw kennis van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verdiept en uitgebreid en hebt u uw netwerk vergroot!

Bijeenkomsten

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering gaat jaarlijks van start en zal ook dit jaar weer plaatsvinden in januari, februari, maart en april.

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen. 

 

Datum

Tijdstip

Onderwerp

Locatie

Zaal

Docent

maandag 20 januari 2020

15.30 - 20.00 uur

Verdieping Aansprakelijkheidsrecht

EUR Woudestein

M2-08

Prof. mr. S.D. Lindenbergh

 

 

 

 

 

Mr. drs. I. van der Zalm

maandag 3 februari 2020

15.30 - 20.00 uur

Schade

EUR Woudestein

M2-08

Mr. T.L. Cieremans en mr. E van Niekerk

 

 

 

 

 

Mr. G. Hulsbergen

maandag 10 februari 2020

15.30 - 20.00 uur

Causaliteit

EUR Woudestein

M2-08

Mr. A. van Hoey Smith

 

 

 

 

 

 

maandag 2 maart 2020

15.30 - 20.00 uur

Verzekering, Privacy en Omgang

EUR Woudestein

M2-07

Prof.mr. N. van Tiggele

 

 

 

 

 

 

maandag 16 maart 2020

15.30 - 20.00 uur

Verdieping Verzekeringsrecht

EUR Woudestein

M2-07

Mr. Dr. E.J. Wervelman

 

 

 

 

 

Mr. M.M.R. van Ardenne-Dick

 

 

  

 

Mr C.C. Janssen

Maandag 30 maart 2020

19.00 – 21.30 uur

Tentamen

EUR Woudestein

M2-07

 

 

 

 

 

 

 

maandag 6 april 2020

15.30 - 18.30 uur

Actualiteiten Aansprakelijkheid en Verzekering

EUR Woudestein

Paviljoen

Prof. mr. S.D. Lindenbergh en prof. mr. N van Tiggele

Verdieping Aansprakelijkheidsrecht

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen. 

Schade

Tijdens deze tweede bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het schadebegrip in het aansprakelijkheidsrecht en dekkingsvragen. Er zal eveneens aandacht worden besteed aan het opstellen van een expertiserapport en de vaststellingsovereenkomst.

Causaliteit

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan vaststelling (bewijs) van causaliteit zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in verzekeringsverhoudingen, alsmede aan de reikwijdte van causaliteit (toerekening).

Verzekering, Privacy en Omgang

In de vierde bijeenkomst zal het onderwerp fraude centraal staat. Er zal in worden gegaan op de normen die nageleefd dienen te worden voor een zorgvuldige afwikkeling van een fraudezaak en de vraag wie de kosten van het fraudeonderzoek van de verzekeraar draagt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de (on)bruikbaarheid van onrechtmatige verkregen bewijs in de civiele procedure en de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. Ook zullen vragen aan bod komen zoals welke registers er zijn, wanneer de verzekerde erin komt en hoe de verzekerde daar weer uitkomt. Ten slotte zal het onderscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek (bijvoorbeeld door een detective) worden behandeld.

Verdieping verzekeringsrecht

Gedurende de vijfde bijeenkomst passeren onder meer de onderwerpen meldings- en informatieplicht van schade, beredding, schadevaststelling, de rol van de expert, erkennen van dekking en voorbehoud van rechten door de verzekeraar en dekking van kosten van rechtsbijstand (bij aansprakelijkheidsverzekering) aan de verzekerde de revue.

Tentamen

Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Certificaat

Wanneer de deelnemers de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering met goed gevolg afronden, ontvangen zij een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Kosten

De kosten voor de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, bestaande uit zes inhoudelijke bijeenkomsten inclusief diner, het tentamen en de literatuur, bedragen € 2.995,-.

Hoofddocenten

 • Foto van Siewert Lindenbergh

  Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh

  Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Siewert Lindenbergh (1964) is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een verblijf in de Verenigde Staten (1983/84) studeerde hij rechten in Leiden waar hij in 1998 promoveerde op een proefschrift getiteld Smartengeld. Sinds 2005 werkt hij als hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law. Naast zijn hoofdfunctie aan de Erasmus Universiteit is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem.

  Voorts is hij onder meer lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoofdredacteur van het tijdschrift Verkeersrecht, hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Personenschade en hoofddocent van de specialisatieopleiding voor advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

  Onderzoeksthema’s waarover Lindenbergh publiceert liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: personenschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting en doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, compensatie aan slachtoffers van misdrijven.

 • Foto van prof. Mop van Tiggele- van der Velde

  Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde

  Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Mop werkte na haar afstuderen aan Erasmus School of Law negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam en daarna twee jaar als juridisch adviseur bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Vanaf 2002 was zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij vanaf 2004 aan een proefschrift over ‘bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’ heeft gewerkt.

  Op 20 juni 2008 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Dertien dagen na haar promotie voerde zij haar benoemingsgesprek met de Rector Magnificus en werd zij hoogleraar verzekeringsrecht in Nijmegen, een functie die zij combineerde met haar werk voor het Verzekeringsinstituut. Sinds 2012 is ze ook in Rotterdam hoogleraar verzekeringsrecht, als opvolgster van professor Han Wansink.

  Naast haar universitaire dienstverband is Van Tiggele raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, adviseur Kennis en kennisborging bij de VNAB en lid van de Tuchtcommissie van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Verder is zij redacteur van het vaktijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van het Handboek Motorrijtuigschade, co-auteur van een aantal toonaangevende boekdelen (Asser-deel Verzekering, Tekst & Commentaar verzekeringsrecht, Studiereeks burgerlijk recht, Bijzondere overeenkomsten) en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Docenten

 • Mr. M.M.R. (Mélanie) van Ardenne-Dick

  Juridisch Adviseur Research & Development bij Aon

  Mélanie van Ardenne-Dick heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd in Leiden. Momenteel is zij werkzaam als Juridisch Adviseur Research & Development bij Aon te Rotterdam. Hiervoor werkte zij als hoofd Bureau Kennis & Opleiding bij Van Traa Advocaten te Rotterdam. Tot 1 oktober 2012 was zij als universitair docent verbonden aan het Verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor bekleedde zij bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. diverse functies (juridisch adviseur, directie assistent en teamleider aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en pleziervaartuigen). Mélanie geeft onder meer les aan advocaten (OSR) en rechters (SSR) en heeft diverse publicaties op haar naam staan.

 • Mr. T. (Tjitske) L. Cieremans

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans

  Tjitske Cieremans studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Arabische taal- en letterkunde en Nederlands recht en werkt sinds 1991 als advocaat. Zij begon bij NautaDutilh. In 2001 werd zij daar partner. Van 2004 tot 2007 zat zij in het bestuur van NautaDutilh. Op 1 september 2014 heeft Tjitske samen met Eric van Niekerk het kantoor VanNiekerkCieremans opgericht.

  Tjitske behandelt binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht veelal zaken van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, contractuele aanspraken en personenschades, ingeleid door productaansprakelijkheid of (arbeids)ongevallen en beroepsziekten. Zij assisteert verzekeraars en bedrijven bij afhandeling van claims, polisdisputen en regreszaken en procedeert daarvoor bij de gewone rechter, tuchtcolleges, arbitrage instituten en alternatieve geschillenbeslechters.

 • Mr. A. (Arthur) van Hoey Smith

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij V&A Advocaten

  Arthur studeerde rechten (civiel en fiscaal) in Leiden, waarna hij vanaf 2002 eerst als belastingadviseur en later als advocaat werkte bij twee grote Nederlandse advocatenkantoren, waar hij zich vanaf 2005 specialiseerde in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

  In 2014 richtte hij met vier andere in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerde advocaten V&A Advocaten op. Arthur adviseert en procedeert voor verzekeraars, assurantiemakelaars en andere assurantietussenpersonen, experts en bedrijven over o.a. technische- en brandschades, beroepsaansprakelijkheidszaken, werkgeversaansprakelijkheid en overige letselschades.

 • Mr. G.H.J. (Gerrit) Hulsbergen re

  Senior consultant, oprichter en partner bij Pi-Advice

  Gerrit Hulsbergen studeerde aan de Universiteit Utrecht Rechtsgeleerdheid, is register expert personenschade en letselschademediator en heeft aan de Universiteit Leiden de opleiding gerechtelijk deskundige gevolgd. Sinds begin jaren 90 is Gerrit werkzaam op het terrein van de letselschade en heeft hij diverse leidinggevende managementposities bekleed bij grotere expertise organisaties. Gerrit is momenteel werkzaam als partner en senior consultant bij Pi-Advice en sinds 2014 bestuurder van de netwerkorganisatie van multidisciplinair samenwerkende onafhankelijk deskundigen – georganiseerd in Kamers – genaamd Het Letselhuis, een procesversneller in letselschade (www.letselhuis.nl).

  Naast bestuurlijke taken is hij vanuit een onafhankelijke rol als Mfn NVMV Letme mediator en bemiddelaar, register expert personenschade & LRGD gerechtelijk deskundige letselschade actief binnen de Ondernemers-, Mediation en Consultancy Kamer van Het Letselhuis en hij streeft er samen met de partners van Het Letselhuis naar het proces van schadevaststelling aan de mens voortdurend en daadwerkelijk te verbeteren met (proces-)innovaties, zo mogelijk te versnellen en zo lasten – in doorlooptijd, geld (liever herstel) en beleving (hogere tevredenheid) ­– te verminderen. 

 • Foto van Caroline Janssen

  Mr. C.C. (Caroline) Janssen

  Advocaat Aegon

  Caroline Janssen is procesadvocaat in dienst van Aegon Nederland N.V. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze procedeert (onder meer) over geschillen die zien op dekkingsvraagstukken, aansprakelijkheidskwesties, fraudestandpunten en letselschadezaken. Voordat zij in 2017 in dienst trad van Aegon was zij werkzaam in de commerciële advocatuur en was zij eveneens werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

 • Mr. E. (Eric) J.W.M. van Niekerk

  Advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans

  Eric van Niekerk studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden en is in 1983 als advocaat begonnen, en vanaf 1992 tot 1 september 2014 partner geweest, bij NautaDutilh. Op 1 september 2014 heeft Eric samen met Tjitske Cieremans het kantoor VanNiekerkCieremans opgericht. Eric is gespecialiseerd in technische schades, zoals bouwschades, schades bij infrastructurele werken en havengerelateerde schades. Daarbij richt Eric zich op de advisering en het procederen met betrekking tot aansprakelijkheidsvraagstukken en geschillen onder polissen (onder andere All Risks-, AVB-, brand-, CAR-, fraude-, machinebreuk- en PDBI-polissen).

  Verder houdt Eric zich bezig met geschillen over productaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Ook treedt hij regelmatig op voor verzekeraars in (brand) regreszaken. Daarnaast adviseert Eric over bewoordingen van (internationale) polisprogramma's. Zo heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van diverse polisvoorwaarden.

 • Foto van Geertje Strietman

  Mr. G.F. (Geertje) Strietman

  Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit

  Geertje Strietman is wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Als docent verzorgt zij onderwijs binnen de master Aansprakelijkheid en Verzekering en begeleidt zij studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. Geertje is sinds 2015 verbonden aan Erasmus School of Law en was daarvoor 14 jaar werkzaam als advocaat in Rotterdam.

 • Foto van Erik-Jan Wervelman

  Mr. Dr. E.J. Wervelman

  Advocaat VWW Advocaten

  Erik-Jan Wervelman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1995 is hij als advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht. Hij promoveerde in 2004 op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is werkzaam bij VWW Advocaten - Mediation te Utrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch. Erik-Jan doceert en publiceert met regelmaat op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Testimonials

Pedro Matthynssens, Managing Director Vanbreda Risk & Benefits

‘Als Boston Consulting Group alumnus heb ik vooral ervaring met de bedrijfskundige strategie van verzekeraars. Eens CEO geworden van een Benelux verzekeringsintermediair wou ik mijn kennis van het verzekeringsrecht verdiepen. Na een vergeefse zoektocht naar een passende academische opleiding in België die ik kon combineren met mijn dagtaak ben ik uitgekomen bij deze unieke mastercourse aan de Erasmus Universiteit. Ook zonder juridische academische vorming kon ik de opleiding aanvatten. De focus op aansprakelijkheid is een plus omdat dit de meest technische verzekeringstak is.

Een extra voordeel voor mij was dat ik een nieuw netwerk in Nederland heb kunnen bouwen met mijn medestudenten. De deeltijdse opleiding is verder uitdagend genoeg om veel voldoening te geven na succesvolle beëindiging. Ik volgde het eerste jaar dat deze mastercourse werd gedoceerd en was onder de indruk dat er nauwelijks kinderziekten waren. In de volgende jaren zal deze cursus zonder twijfel nog aan kwaliteit winnen, wat het een must maakt voor ieder die zijn kennis van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht wil aanscherpen.’
 

Mr. V. (Vicky) Blok, Legal & Compliance Officer Benelux Lloyd’s of Londen

‘De Mastercourse Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht vond ik een zeer interessante cursus. Als cursisten kregen we in een korte tijd enorm veel theoretische kennis en praktijkvoorbeelden over dit rechtsgebied voorgeschoteld. Wat me opviel is dat ook veel niet-juristen deelnamen aan de cursus wat goed was voor de klassikale discussie. Leuk aan de diversiteit van deelnemers is dat je niet alleen vanuit de juridische kant leert denken, mar ook standpunten vanuit de praktijk overweegt. Kortom: een goede aanvulling voor je kennis!’
 

Edwin Goetheer, afdelingshoofd Schade ZLM

‘De mastercourse heeft mij als niet-jurist geboden waaraan ik al zolang behoefte had; een verdieping van de belangrijkste aspecten van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De docenten, autoriteiten op hun vakgebied, waren zeer toegankelijk. Er was alle ruimte voor vragen en discussie voor actuele onderwerpen. Dit werd versterkt door een positieve groepsdynamiek. Al met al voor mij persoonlijk een zeer complete en positieve ervaring. Een aanrader voor iedereen met dezelfde behoefte!’

Contact

Wilt u meer informatie over de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering of wilt u geholpen worden bij het maken van een keuze, vul dan onderstaand formulier in.

Graag zou ik de brochure van de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering opvragen.
Graag zou ik telefonisch benaderd worden door een van de coördinatoren van de Mastercourse. 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het contactproces en worden verwijderd na het contactmoment of nadat de inschrijvingen in 2019 zijn geopend. Klik hier voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en de Privacyverklaring.

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
7 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Privaatrecht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Personalia

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: pdf.

Factuuradres

Adres voor opsturen cursusmateriaalErasmus School of Law behandelt uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden geven.

Erasmus School of Law behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Uw ingevulde gegevens worden gebruikt voor logistieke doeleinden voor deze mastercourse. Na de mastercourse worden deze gegevens verwijderd. Meer informatie: https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement.