Specialisatieprogramma voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en van Aruba

Inleiding

Het specialisatieprogramma is opengesteld voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Voertaal
Nederlands

Sinds 1998 biedt Erasmus School of Law een specialisatieprogramma aan voor aan de Universiteit van Curaçao (University of Curaçao) en de Universiteit van Aruba afgestudeerdeafgestudeerde juristen. Aan deze juristen wordt de mogelijkheid geboden om in een verkort programma binnen één jaar de master Rechtsgeleerdheid te behalen aan Erasmus School of Law.

Programma

Het specialisatieprogramma is opengesteld voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba. Zij dienen te beschikken over een juridische bachelor én een juridische master dan wel een doctoraal in het recht van een van beide universiteiten.
Het specialisatieprogramma omvat:

 • Het bacheloronderdeel European Union Law (7 EC). Ingeval een vergelijkbaar vak onderdeel uitmaakte van de bacheloropleiding, kan vrijstelling worden verkregen voor dit onderdeel. Dit is ter beoordeling van de examencommissie Erasmus School of Law;

én tevens

 • Minimaal 30 EC van een van de volgende varianten van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid:
  • Privaatrecht (Commercieel Vermogensrecht)
  • Strafrecht
  • Publiekrecht voor Bedrijf en Burger (voorheen mastervariant Staats- en Bestuursrecht)
  • International and European Law (Engelstalig)

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om extra mastervakken te volgen. Behaalde extra vakken worden vermeld op de cijferlijst behorend bij het masterdiploma.

Het is niet mogelijk om het onderwijs op afstand te volgen of om tentamens af te leggen in Curaçao en Aruba. Het programma moet in zijn geheel in Nederland aan Erasmus School of Law worden gevolgd.

Variant Privaatrecht van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant Privaatrecht (Commercieel Vermogensrecht) uit de vakken:

 • Vermogensrecht in werking (10 EC), blok 2
 • Nationaal en internationaal procederen (10 EC), blok 3
 • Privaatrecht in de praktijk (5 EC), blok 5
 • En één van de volgende vakken:
  • Zekerheden en insolventie (5 EC), blok 4
  • Geschiedenis van het privaatrecht (5 EC), blok 4

Totaal 30 EC

Variant Strafrecht van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant strafrecht uit de vakken:         

 • Verdiepend formeel strafrecht (10 EC), blok 2
 • Verdiepend materieel strafrecht (10 EC), blok 3
 • Internationaal en Europees strafrecht (5 EC), blok 5
 • En één van de volgende vakken:
  • Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk (5 EC), blok 4
  • Financieel-economisch strafrecht (5 EC), blok 4

Totaal 30 EC

Variant Publiekrecht voor Bedrijf en Burger van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant Publiekrecht voor Bedrijf en Burger uit de vakken:

 • Verdieping Staats- en bestuursrecht (10 EC), blok 2
 • Governance and Business (10 EC), blok 3
 • Perspectives on Sustainability (5 EC), blok 5
 • En één van de volgende vakken:
  • Comparative Constitutional Law (5 EC), blok 2
  • Wetgevingspracticum centrale overheid (5 EC), blok 4
  • Nationaal Studentenparlement (5 EC), blok 4
  • VAR pleitwedstrijd (5 EC), blok 4
  • Digitalisering en Grondrechten (5 EC), blok 4
  • The Rule of law in the Global Legal Context (5 EC), blok 4

Totaal 30 EC

Variant International and European Union Law (Engelstalig) van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma wordt binnen de variant International and European Public Law gekozen voor een specialisatie: European Union law of International law.

De specialisatie European Union Law bestaat uit de volgende vakken:

 • Law and Policy of European Integration (10 EC), blok 2
 • Globalization and Multidimensional Legal Orders (10 EC), blok 3
 • Law Clinic International and European Union Law (5 EC), blok 5
 • En één van de volgende vakken:
  • EU Competition Law (5 EC), blok 4
  • The Law of the Euro and Financial Market Integration (5 EC), blok 4
  • Legal Protection in the European Union (5 EC), blok 4

Totaal 30 EC

De specialisatie International Law bestaat uit de volgende vakken:

 • International Law and Global Governance (10 EC), blok 2
 • Globalization and Multidimensional Legal Orders (10 EC), blok 3
 • Law Clinic International and European Union Law (5 EC), blok 5
 • En één van de volgende vakken:
  • Human Rights in International Law (5 EC), blok 4
  • International Trade and Investment Law (5 EC), blok 4
  • International Criminal Law and Procedure (5 EC), blok 4

Totaal 30 EC

Contact

 • Voor vragen of meer informatie over het specialisatieprogramma kunt u contact opnemen met studieadviseur mevrouw mr. Christien Dubbeldam via studieadvies@law.eur.nl.
 • Voor informatie over de inschrijfprocedure kunt u contact opnemen met de heer Eddie van Roon, (master)instroomcoördinator van Erasmus School of Law, masterinstroom@law.eur.nl

Feiten & Cijfers

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

government

Inschrijving

Toelatingseisen

 • Een afgeronde bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en tevens een afgeronde masteropleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba; of
 • Een afgeronde doctoraalopleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba

U kunt zich hier inschrijven

Instroommoment

U kunt uitsluitend per 1 september instromen in de masteropleiding. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.  

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen