Specialisatieprogramma voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en van Aruba

Inleiding

Het specialisatieprogramma is opengesteld voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Voertaal
Nederlands

Vanwege de goede samenwerking tussen Erasmus School of Law en de juridische faculteiten van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba is onze faculteit op 1 september 1998 met een specialisatieprogramma voor aan deze universiteiten afgestudeerde juristen gestart. Aan deze juristen wordt hierdoor de mogelijkheid geboden om in een verkort programma binnen één jaar de master Rechtsgeleerdheid te behalen.

Programma

Het specialisatieprogramma is opengesteld voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba. Zij dienen te beschikken over een juridische bachelor én een juridische master dan wel een doctoraal in het recht van een van beide universiteiten.

Het programma omvat het bachelorvak Europees recht (7,5 EC) en minimaal 30 EC van een van de volgende varianten van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid:

 • Privaatrecht
 • Strafrecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • International and European Public Law

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om extra mastervakken te volgen. Behaalde extra vakken worden vermeld op de cijferlijst, behorend bij de masterbul. Na het afronden van het gehele specialisatieprogramma, inclusief het vak Europees, kan de masterbul worden aangevraagd.

Het is niet mogelijk om het onderwijs op afstand te volgen of om tentamens af te leggen in Curaçao en Aruba. Het programma moet in zijn geheel in Nederland aan Erasmus School of Law worden gevolgd.

Naar het oordeel van Erasmus School of Law sluit dit specialisatieprogramma aan bij de benoembaarheidsvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht in Nederland. Afgifte van een civiel effect-verklaring vindt plaats na een positieve toetsing van het gehele portfolio van de betrokken student.

Indien u nog niet bent afgestudeerd in Curaçao of Aruba, maar overweegt om uw studie te vervolgen aan Erasmus School of Law dan adviseren wij u om contact op te nemen met mevrouw Christien Dubbeldam, een van de studieadviseurs van Erasmus School of Law (studieadvies@law.eur.nl).

Variant Privaatrecht van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant privaatrecht uit de vakken:

 • Perspectieven op privaatrecht (10 EC), blok 2
 • Nationaal en internationaal procederen (10 EC), blok 3
 • Familie(vermogens)recht (5 EC), blok 4
 • Geschiedenis van het privaatrecht (5 EC) , blok 4

Totaal 30 EC

Variant Strafrecht van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant strafrecht uit de vakken:         

 • Een van de volgende twee vakken: ·
 • Verdiepend materieel strafrecht (5 EC), blok 2
 • Verdiepend formeel strafrecht (5 EC), blok 2
 • Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht (5 EC), blok 2
 • Sanctierecht (10 EC), blok 3
 • Een van de volgende twee vakken:
 • Jeugdstrafrecht in theorie en praktijk (5 EC), blok 4
 • Forensische psychiatrie (5 EC), blok 4
 • Internationaal en Europees strafrecht (5 EC), blok 5

Totaal 30 EC

Variant Staats- en bestuursrecht van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma bestaat de variant staats- en bestuursrecht uit de vakken:         

 • Rechten van de mens en grondrechten (5 EC), blok 2
 • Geschiedenis van het Staatsrecht (5 EC), blok 2
 • Overheidsorganisatierecht (5 EC), blok 3
 • Rechtsbescherming tegen de overheid (5 EC), blok 3
 • Een gebonden keuzevak van de variant Staats- en bestuursrecht (5 EC), blok 4
 • Bestuursrechtelijke reflectie (5 EC), blok 5

Totaal 30 EC

Variant International and European Public Law (Engelstalig) van de master Rechtsgeleerdheid

In het specialisatieprogramma wordt binnen de de variant International and European Public Law gekozen voor een specialisatie: European law of International law. De variant bestaat uit de uit de vakken:

 • Globalization and Multidimensional Legal Orders (10 EC), blok 2
 • Specialization European Union Law:
 • Foundations of European Economic Integration (10 EC), blok 3
 • Restricted elective EU law (5 EC), blok 4
 • Specialization International Law:
 • Foundations of Global Governance (10 EC), blok 3                      
 • Restricted elective International Law (5 EC), blok 4
 • Multidisciplinary perspectives on Multidimensional Legal Orders (5 EC), blok 5

Totaal 30 EC

Contact

Voor informatie over de inschrijfprocedure kunt contact opnemen met de heer Eddie van Roon, instroomcoördinator van Erasmus School of Law, masterinstroom@law.eur.nl

Voor inlichtingen omtrent de inhoud van dit programma kunt u contact opnemen met de opnemen met mevrouw Christien Dubbeldam, studieadviseur van Erasmus School of Law, via studieadvies@law.eur.nl.

Feiten & Cijfers

BTW
Niet van toepassing
Aangeboden door
Erasmus School of Law
Discipline
Recht
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

government

Inschrijving

Toelatingseisen

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid en Master Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba
 • Doctoraal Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao of de Universiteit van Aruba

U kunt zich hier inschrijven

Instroommoment

U kunt uitsluitend per 1 september instromen in de masteropleiding. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.  

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen